Pokud se setkáte s tím, že se vaše řídicí jednotka zasekne, zpomalí při ukládání vysokého objemu dat najednou, tak v tomto článku naleznete pár typů, jak počet dat snížit.

V těchto případech doporučujeme následující:

Nejprve vyčistit data o spotřebě. To provedete od verze 4.550 v Nastavení. Tlačítko se nachází ve spodní části stránky před volbou jazyka.
Nebo v Nastavení → Síť Z-Wave, kde jej naleznete pod názvem Vynulovat měřič energie.

Další je optimalizace parametrů jednotlivých zařízení, aby posílali data, až kdy je třeba, a ne při nepodstatných změnách. Doporučená nastavení parametrů vám ukáže scéna SanityCheck (v příloze). Doporučení této scény berte jako optimalizaci pro minimalizaci provozu a zvýšení stability Z-Wave. Výstup scény je v anglickém jazyce.

⚠ Upozornění: Platí pouze pro HC2!

1. Soubor otevřete v libovolném textovém editoru, například Notepad++.
2. Scénu zkopírujte.
3. V HC2 přejděte do Scény → Přidat scénu → Přidat scénu v Lua.
4. Zadejte název scény (libovolný).
5. V pokročilém nastavení scény vložte zkopírovaný kód.
6. Scénu Uložte a Spusťte.
7. Dle doporučení scény nastavte parametry zařízení.

Zdroj: Sanity Check - a scene to help you set "sane" options on your HomeCenter

V poslední řadě je rozlišení tzv. Spouštěčů scény, tedy událostí, po kterých se má scéna spustit.
Tento tipy limituje počet spuštění scény, kdy se scéna spustí jen na porovnání podmínky, zda je splněna a akce scény se již nevykoná.

Příkladem je scéna pro noční osvětlení, která vypadá následovně:

U Spouštěcí zařízení je zaškrtnut pouze magnetický senzor na dveřích pojmenovaný Dveře. Tedy scéna se spustí do stavu, kdy srovnává obě podmínky, pouze pokud senzor změní stav. Pokud by bylo zaškrtnuto i zařízení s názvem Úroveň osvětlení (funkce pohybového senzoru), tak se scéna spustí do stavu, kdy srovnává podmínku vícekrát, ale zbytečně. Cílem scény je totiž reagovat pouze pokud magnetický senzor změní stav, a ne při změně úrovně osvětlení.