Obsah

Úvod

Danfoss RS (pokojový termostat) má zabudovaný snímač teploty, který měří okolní teplotu. Umožňuje ovládat vytápění na základě teploty v místnosti, kde je nainstalován. Pomocí termostatu Danfoss RS můžete také nastavit teplotu. Tlačítko s LED diodou pro zapnutí a vypnutí osvětlení a pro test sítě.


Pokojový termostat RS je napájen dvěma bateriemi typu AA a je tudíž možné umístit ho v místnosti podle potřeby.


Symboly na displeji

Teplota okolí   
Teplota podlahy
Test komunikace/spojen 
Upozornění na vybité baterie
Zabezpečený proti sabotáži,
zamknuto pomocí ovladače CC
 


Instalace

Dosah bezdrátového systému termostatu Danfoss je dostačující ve většině případů. Nicméně v každé budově se vyskytují různé překážky bránící komunikaci a omezující maximální dosah. Pokud dochází k potížím s komunikací, společnost Danfoss doporučuje použít pro podporu systému vhodné příslušenství, např. zesilovače. Ve výjimečných případech nemusí být bezdrátový systém pro vaši instalaci vhodný. Při instalaci pokojového termostatu Danfoss RS dodržujte následující pravidla:

Neinstalujte termostat Danfoss RS na přímé sluneční světlo.
Instalační výška by měla být v rozmezí 80-150 cm.
Ve vlhkých místnostech instalujte termostat podle místních předpisů.
Termostat instalujte do vzdálenosti minimálně 50 cm od oken a dveří, které se mohou náhodou otevřít.


 1. Obraťte přístroj zadní stranou k sobě.
 2. Sejměte zadní panel. Jemně zatlačte palci na panel a stáhněte ho dolů.
 3. Připevněte zadní panel na stěnu buď pomocí vrutů nebo lepidla.
 4. Vložte baterie.
 5. Nainstalujte termostat Danfoss RS: přístroj opatrně nasuňte na zadní panel.Z-Wave

Přidání zařízení do Z-Wave sítě

 1. Zapněte režim přidání na řídicí jednotce.
 2. Krátce stiskněte horní tlačítko.

Odebrání zařízení ze Z-Wave sítě.

 1. Zapněte režim odebrání na řídicí jednotce.
 2. Stiskněte všechny tři tlačítka najednou po dobu nejméně 5 sekund.

Informace na displeji

DisplejLEDPopis
-Zobrazena naměřená teplota
Zelené blikáníPřidávání nebo odebírání v průběhu
Červené blikáníPřidávání nebo odebírání v selhalo

Bliká
-Zařízení je přidání do Z-Wave sítě, ale bez odpovědi od řídicí jednotky
Zabliká červeně jednou za 150 sekundNízká úroveň baterie
Zabliká červeně jednou za 30 sekundKriticky nízká úroveň baterie
-Zamčené lokální ovládání – Zařízení je možno ovládat pouze přes Z-Wave.

Přidružení

Zařízení má pouze skupinu přidružení Lifeline. Tato skupina posílá data o teplotě, nastavené žádané teplotě, baterii atp. o řídicí jednotky. V této skupině je automaticky přidána řídicí jednotka. Nedoporučujeme tuto skupinu měnit.

Parametry

Z-Wave zařízení jsou fungují již po zapnutí. V některých případech je nutné nějaké parametry upravit.


Parametr 1 - Prahová hodnota pro poslání zprávy o teplotě

NastaveníVelikost [byte]Popis
1 - 10020,1 - 10 °C (v základu 0,5 °C)

Parametr 2 - Velikost kroku nastavení žádané teploty

NastaveníVelikost [byte]Popis
1 - 10020,1 - 100 °C v krocích o 0,1 °C (v základu 0,5 °C)

Parametr 3 - Minimální žádaná teplota

NastaveníVelikost [byte]Popis
0 - 402Minimální žádaná teplota (v základu 12)

Parametr 4 - Maximální žádaná teplota

NastaveníVelikost [byte]Popis
0 - 402Maximální žádaná teplota (v základu 28)

Parametr 5 - Doba blikání LED

NastaveníVelikost [byte]Popis
0 - 655352sekundy (v základu 1)

Parametr 6 - Možnost zadávání žádané teploty

NastaveníVelikost [byte]Popis
01Vypnuto
1Zapnuto

Parametr 7 - Dočasné přepsání týdenního programu

NastaveníVelikost [byte]Popis
01Vypnuto
1Zapnuto (v základu)

Parametr 8 - Typ setpointu

NastaveníVelikost [byte]Popis
11Topení
2Chlazení
10Automatická změna

Parametr 9 - Délka bliknutí

NastaveníVelikost [byte]Popis
1 - 51100 - 500 ms (v základu 100 ms). 100ms kroky

Parametr 10 - Počet LED bliknutí

NastaveníVelikost [byte]Popis
0 - 2551počet bliknutí (v základu 5)

Parametr 11: Barva LED

NastaveníVelikost [byte]Popis
11Zelená (v základu)
2Červená

Obnovení továrních nastavení

 1. Sejměte termostat Danfoss RS ze zadního panelu.
 2. Otočte termostat zadní stranou k sobě.
 3. Vyjměte jednu z baterií.
 4. Baterii vložte zpět a současně stiskněte a podržte tlačítko, dokud LED dioda nezačne blikat červeně (přibl. na 5 sekund).
 5. Vraťte termostat Danfoss RS na zadní panel.
 6. Bylo provedeno obnovení nastavení termostatu Danfoss RS.