Stává se, že uživatel nemůže aktualizovat softwér svojí řídící jednotky. 

Tenhle problém se dá vyřešit pomocí opravy ze souboru. Všechny vaše data zůstanou  uchovány. 

Na tenhle problém budete potřebovat soubor s aktuálním softvérem který najdete v příloze( POZOR po stažení neotevírat !).


Na opravu ze souboru budete muset vstoupit do recovery módu.

 U HC Lite postupujte následovně:

Ujistěte se, že jednotka je zapnutá

 1. Zmáčkněte a držte obě tlačítka najednou. Tlačítka se nacházejí ze zadní strany jednotky


 2. Uvolněte tlačítka až tehdy, pokud LED diody započnou sekvenci.  Začátek obnovy továrního nastavení je signalizován pohybem světla LED diod do středu a zpět. Nedržte tlačítka příliš dlouho, protože držením tlačítka Recovery (+) se IP řídicí jednotka změní na 192.168.81.1.  
 3. Zadejte IP vaší řídicí jednotky do prohledávače anebo využijte  Fibaro Finder  
 4. Zobrazí se vám panel Recovery Mode 


 5. Klikněte na Vybrat soubor a vložte patch který jste stáhly.


 6.  Klikněte na Repair


 7. Proces se dokončí automaticky.


  U HC2 postupujte následovně:
 8. Vypněte vaší HC2 pomocí tlačítka napájení.


 9. Zmáčkněte tlačítko pro obnovu tovarního nastavení a držte ho stisklé.


 10.  Současně se stisklým tlačítkem pro obnovu tovarního nastavení zapněte řídicí jednotku. Tlačítko pro obnovu tovarního nastavení nepouštějte, dokud LED diody neazačnou blikat z leva do prava. Pak teprve uvolněte. Jestli budete tlačítko držet stisklé příliš dlouho, tak se automaticky změní IP adresa vašeho zařízení.
 11. Začátek režimu pro obnovení továrního nastavení je signalizováno LED diodou se stejným symbolem jako je na tlačítku.
 12. Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu vaší řídicí jednotky
 13. Zobrazí se vám panel Recovery Mode 


 14. Klikněte na Vybrat soubor a vložte patch který jste stáhly.


 15. Klikněte na Repair
   


 16. Proces se dokončí automaticky.