Obsah

 1. Úvod 
 2. Nastavení parametru pomocí Přidat parametr
 3. Nastavení parametrů pomocí API

Úvod

Pro mnoho zařízení Fibaro má předlohu, což je číslo parametru a velikost předdefinované a uživatel zadává jen hodnotu, kterou požaduje. Ale existují i zařízení, pro které předlohu nemá a je nutné tyto zařízení nastavovat včetně čísla parametru a velikosti. Veškeré hodnoty naleznete v manuálu k danému výrobku.


Příklad parametru u zařízení s předlohou:


Nastavení parametru pomocí Přidat parametr

Příklad bude předveden na zařízení Nodon.

 1. Přejděte do Zařízení.
 2. Přejděte do vámi žádaného zařízení.
 3. Posuňte stránku úplně dolů a tam klikněte na přidat parametr.
 4. Do prvního pole zadejte číslo parametru, v druhém poli zvolte velikost (1d, 2d nebo 4d) a do třetího zadejte požadovanou hodnotu.
  POZNÁMKA: Hodnoty 1d, 2d a 4d odpovídají 1 bajt, 2 bajty a 4 bajty.
  POZNÁMKA: Čísla parametrů, velikosti a hodnoty naleznete v návodu k zařízení, které nastavujete.

  (Příklad: Parametr 3 s hodnotou 1 - použití zařízení NodOn ve Fibaru).
 5. Uložte nastavení.
 6. Probuďte zařízení, viz Probuzení zařízení.
 7. Obnovte stránku a měli byste vidět hodnoty parametrů v modrém okně napravo v parametrech.
 8. Tímto způsobem můžete nastavit veškeré parametry, které zařízení povoluje.


Nastavení parametrů pomocí API

Tento parametr slouží jako náhrada za předchozí postup, pokud není funkční.

 1. Přejděte do REST API aktivní dokumentace přes http://<IP_adresa_HC>/docs/ (např.: http://10.10.10.10/docs)
 2. Klikněte na Devices
 3. Klikněte na PUT
 4. Zadejte ID zařízení a kód v JSONu.
  ID zařízení naleznete v Nastavení zařízení.

  Kód v JSONu naleznete níže. Nutno dodržet formát příkazu. Příklad níže.
 5. Klikněte na Try IT!.

Pokud se zobrazí hodnota 2xx, tak je vše OK.


Formát příkazu:

{
  "properties":{
   "parameters":[
     {
      "id":<cislo_parametru>,
      "size":<velikost>,
      "value":<hodnota>
     }
   ]
  }
}


Příklad parametru 3 pro Nodon přes API.

{
  "properties":{
   "parameters":[
     {
      "id":3,
      "size":1,
      "value":1
     }
   ]
  }
}