1. Přihlaste se do vzdáleného přístupu s vaším FIBARO ID
 2. Vyberte si řídicí jednotku, do které chcete přidat uživatele
 3. Kliknete na > pro rozbalení nabídky
 4. Kliknete na ADD USER pro přidání uživatele
 5. Zadejte FIBARO ID uživatele, kterého chcete přidat do vybrané řídicí jednotky
 6. Kliknutím na ADD přidáte uživatele
 7. Přihlaste se do vaší řídicí jednotky (první nastavení je pro jednotku HC2/HCL, níže pak HC3/HC3L)
 8. Přejděte do Nastavení
 9. Přejděte do sekce Řízení Přístupu
 10. Klikněte na tlačítko Synchronizovat

 11.  Přidaný uživatel dostane e-mail s vygenerovaným heslem do vaší řídicí jednotky
 12.  V HC3/HC3L přejděte taktéž do Nastavení sekce 7.Přístup
 13. Taktéž zvolte možnost synchronizovat.

          Povšimněte si výstražného trojúhelníčku při jednom z účtu.

          Daný účet nemá vytvořeno Fibaro ID a tudíž je schopen jednotku ovládat pouze lokáln.    

  Zdroj: Sharing Access to your Home Center