1. Přihlaste se do vzdáleného přístupu s vaším FIBARO ID
  2. Vyberte si řídicí jednotku, do které chcete přidat uživatele
  3. Kliknete na > pro rozbalení nabídky
  4. Kliknete na ADD USER pro přidání uživatele
  5. Zadejte FIBARO ID uživatele, kterého chcete přidat do vybrané řídicí jednotky
  6. Kliknutím na ADD přidáte uživatele
  7. Přihlaste se do vaší řídicí jednotky
  8. Přejděte do Nastavení
  9. Přejděte do sekce Řízení Přístupu
  10. Klikněte na tlačítko Synchronizovat

  11.  Přidaný uživatel dostane e-mail s vygenerovaným heslem do vaší řídicí jednotky


Zdroj: Sharing Access to your Home Center