Obsah

 1. Nabíjení baterie
  1. Hlavice nenabíjí nebo nabíjí velmi pomalu.

 2. Kalibrace

  1. Hlavice není zkalibrována.

  2. Hlavice je příliš hlasitá.

  3. Zpráva "Motor failure”.

 3. Regulace teploty

  1. Hlavice neměří teplotu správně nebo neměří teplotu vůbec.

  2. Hlavice nesprávně nastavuje teplotu.

  3. Hlavice částečně přetopí nebo nevytopí místnost.

  4. Je příliš zima nebo příliš teplot v místnosti, kde topí Fibaro hlavice.

  5. Hlavice nezavře úplně ventil, i když je žádaná teplota menší než naměřená.

  6. Více jak jeden radiátor v místnosti. Teplota obou radiátoru je rozdílná. U jednoho je ventil otevřen u druhého ne.

  7. Kooperace s dalšími topnými systémy

 4. Ostatní

  1. RGB LED indikátor je stále zapnut nebo se zapne v náhodný čas.

  2. Hlavice otevře ventil na 100 % a poté jej zavře. Tento jev se děje periodicky.

  3. Které topné systémy hlavice Fibaro podporuje?

  4. Je příliš zima nebo příliš teplot v místnosti, kde topí Fibaro hlavice.

  5. Jak snížit účty za topení?

  6. Musím nainstalovat Fibaro hlavici na všechny radiátory?

  7. Musím ovládat kotel pokud byl nástěnný termostat na zdi vyměněn za Fibaro hlavice?

  8. Jak konfigurovat systém FIBARO, tak aby vypnul hlavici po určitou dobu při otevření okna?


Nabíjení baterie

 1. Hlavice nenabíjí nebo nabíjí velmi pomalu.

  • Je důležité použít nabíječku zakončenou microusb konektorem s napětím 5 V a minimálním proudem 500 mA. Minimální výkon musí být 2,5 W. Pokud nabíječka hlavici nenabíjí, zkontrolujte, že microusb konektor je v hlavici správně připojen a zda není nabíječka poškozena. Pokud nabíječka není poškozena a micro USB konektor je v hlavici správně připojen, tak je nutné hlavici reklamovat.
  • Nabíjení trvá cca 4 hodiny. Výkon nabíječky nemá vliv na dobu nabití.

Kalibrace

 1. Hlavice není zkalibrována.

  • Hlavice nepodporuje některé typy ventilů. Zkontrolujte, zda váš není jedním z nich.
  • Ventil může fungovat špatně. Ujistěte se, že adaptér je správně namontován a že lze regulovat teplotu. Nastavte hlavici na maximum, zda se ventil otevře a na minimum, zda se zavře.
  • Hlavice není správně nainstalována na ventilu. Demontujte hlavici a namontujte jí správně.
  • Design a rozměry ventilu neumožňují správnou funkci hlavice, i když je ventil podporován. Stejné modely ventilů od různých výrobců se mohou od sebe lišit. To samé platí i o hlavicích. Zkuste prohodit dvě hlavice, zda to problém vyřeší.
  • V případe HomeKit verze po továrním nastavení nemusí kalibrace hlavice začít. Kalibraci lze vyvolat z menu hlavice v HomeKit aplikaci nebo na hlavici. Postup lze nalézt v manuálu k hlavici.
  • Zavápněný ventil může způsobit problémy kalibrace. Zavápněný ventil může být poznán tak, že se nikdy nezavře nebo vřeteno ventilu nefunguje. Pro odvápnění ventilu je nutné zavolat topenáře.
 2. Hlavice je příliš hlasitá.

  • Ujistěte se, že prvky topení nerezonují. Při rezonanci je nutné tyto prvky upevnit. Může pomoci znovu instalace hlavice.
  • Ujistěte se, že je hlavice updatována na verzi 4.4. V této verzi došlo ke zpomalení chodu motoru a tím i jeho ztišení.
 3. Zpráva "Motor failure”.

  • Zařízení pracuje "nerovnoměrně" nebo slyšíte "něco" uvnitř. V tomto případě doporučujeme reklamovat výrobek.

Regulace teploty

 1. Hlavice neměří teplotu správně nebo neměří teplotu vůbec.

  • Externí senzor měří teplotu každých 10 minut. Interní senzor každou minutu.
  • Teplota je hlášena každou hodinu. Pokud je rozdíl oproti předešlé teplotě větší než 0,2 °C, tak je okamžitě posláno nové hlášení o teplotě. Proto se teplota hlavic vedle sebe může lišit.
  • Přesnost teplotního senzoru je ± 0,5 °C.
  • Ve verzi firmwaru 4.4 a nižší není naměřená teplota hlavicí hlášena. Je hlášena pouze teplota naměřená externím teplotním čidlem.
  • Pokud kroky zmíněné výše selžou, požádejte podporu o pomoc. Níže naleznete vše, o čem je třeba informovat podporu.
   1. Logy z hlavice za posledních 7 dní. Lze stáhnout v Zařízení -> <Daná hlavice> -> Pokročilé -> záznamy z černé skříňky.
   2. Prostředí, v jakém je hlavice využívána:
    • Typ topení (plynový kotel, čerpadlo, ...)
    • Teplota vody v radiátoru
    • popis místnosti (plocha, umístění radiátoru, ...)
    • Popis dalších faktorů ovlivňující topení (krb, konstantní průvan, ...)
   3. Jak hlavici používáte (manuální ovládání, změna přes mobilní aplikaci, týdenní program, ...)
  • V průběhu první hodiny může hlavice naměřit špatnou teplotu.
  • Externí senzor pošle první naměřenou teplotu v prvních 10 minutách od spárování.
  • Externí senzor není spárován nebo byl ztracen.
 2. Hlavice nesprávně nastavuje teplotu.

  • Je důležité si uvědomit, že i v jedné místnosti je na různých místech rozdílná teplota, ať už je to topení, střed místnosti nebo opačná stěna. Teplota může být rozdílná v různých místnostech, domech a jiných instalacích. Teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem může být i 3 °C.
  • Místnosti se natápí / ochlazují pomalu na požadovanou teplotu. Tohle je většinou způsobeno provozním prostředím. Vnější teplota, izolace budovy a účinnost instalace ovlivňují dobu ochlazování nebo topení místnosti.
  • Zařízení si pamatuje poslední stav ventilu, před nabíjením. V době nabíjení nereguluje teplotu. V první hodině po nabití může špatně regulovat teplotu.
 3. Hlavice částečně přetopí nebo nevytopí místnost.

  • Dočasná nadměrná regulace nebo nedostačující regulace o cca 2 °C je důsledkem časté změny žádané teploty nebo jiných událostí, jako je průvan nebo otevření okna. Dočasná hodnota nadměrné nebo nedostatečné regulace se může lišit u různých místností, domů a jiných instalací.
  • Příčinou může být příliš vysoký nebo příliš nízký teplotní faktor. Doporučujeme jej měnit o 5 ° C, pak o 10 ° C a ověřit správnou funkci hlavice.
  • V průběhu první hodiny po nabití může hlavice špatně měřit teplotu.
 4. Je příliš zima nebo příliš teplot v místnosti, kde topí Fibaro hlavice.

  • Pro pokus doporučujeme zvolit jiné místo pro externí senzor.
  • Ujistěte se, že hlavice správně reguluje teplotu. Můžete to provést zavřením (min. teplota) / otevřením (MAX) ventilu pro potvrzení, zda teplota klesá / stoupá rychle.
  • Zkontrolujte, zda není v místnosti další zdroj tepla (krb, ventilátor) nebo průvan. Tyto faktory mohou mít také vliv na topení.
  • Zkontrolujte, zda hlavice není zakryta. Zakrytá hlavice (nábytkem, závěsem) není žádoucí, jelikož to má za důsledek špatnou kvalitu regulace teploty a efektivitu celého topného systému v domě.
 5. Hlavice nezavře úplně ventil, i když je žádaná teplota menší než naměřená.

  • Projděte kroky v bodu Hlavice nesprávně nastavuje teplotu.
  • Ventil může být zavápněn a plně se nezavře.
  • Po zavření ventilu může být radiátor teplý i několik hodin. Záleží na několika faktorech, jako například konstrukci a umístění radiátoru.
 6. Více jak jeden radiátor v místnosti. Teplota obou radiátoru je rozdílná. U jednoho je ventil otevřen u druhého ne.

  • Zkontrolujte, zda hlavice fungují podle stejného týdenního programu. Pokud ne, tak jde o nežádoucí stav, kdy zařízení mohou spolu "válčit".
  • Distribuce teploty není rovnoměrné a liší se v těchto dvou uspořádáních. To může mít za následek, že jeden radiátor je "otevřený" a druhý "zavřený", když je pro oba týdenní program stejný. V tomto případě doporučujeme použít 

   Fibaro Teplotní čidlo pro radiátorovou hlavici a připojit jej k oběma radiátorům. Za zmínku stojí, že jedno teplotní čidlo lze připojit až ke třem radiátorům.

 7. Kooperace s dalšími topnými systémy

  • Fibaro hlavice nespolupracuje s jinými topnými systémy. Provoz hlavic a termostatu na zdi může mít za důsledek nevytopení místnosti nebo přetopení místnosti.

Ostatní

 1. RGB LED indikátor je stále zapnut nebo se zapne v náhodný čas.

  • Toto chování je pravděpodobně způsobeno jiným elektrickým zařízením nebo jinými kovovými předměty v blízkosti hlavice. Problém lze vyřešit odstraněním objektů, které mohou způsobovat tyto rušení.
 2. Hlavice otevře ventil na 100 % a poté jej zavře. Tento jev se děje periodicky.

  • Projděte kroky v bodu Kalibrace.
 3. Které topné systémy hlavice Fibaro podporuje?

  • Fibaro hlavice je konstruována k fungování v systému s tekutým (voda) médiem. Nezáleží na tom, jak se médium zahřívá, je důležité, aby teplota média se nezměnila (nebo se měnila pomalu), protože tato změna má vliv kvalitu regulace teploty.
  • Hlavice neovládá kotel nebo oběhové čerpadlo. Regulace teploty vody by měla být zajištěna automatikou kotle. Hlavice nemůže vypnout ani změnit provozní režim kotle.
  • Pokud si nejste jisti, že se do vašeho topného systému hlavice hodí, kontaktujte Fibaro montážní firmu. Přehled firem naleznete na https://www.mojefibaro.cz/koupit/.
  • Pokud si nejste jisti, zda váš topný systém bude pracovat s termostatickými hlavicemi, obraťte se na vašeho instalatéra a zeptejte se ho na jeho názor.
 4. Co projít před koupí Fibaro hlavice.

  • Je váš systém vhodný pro provoz s hlavicemi? (radiátory, vodní podlahové topení, ...)
  • Je váš automatizační systém vhodná pro provoz s hlavicemi? (Termostat na zdi, senzor počasí a ostatní automatizace, která by ovlivnila fungování Fibaro hlavice)
  • Máte Z-Wave systém pro ovládání Z-Wave hlavice (FGT-001) nebo iOS zařízení pro práci s Homekit hlavicí (FGGHT-001)?
  • Bude Fibaro hlavice kompatibilní s ventilem?
 5. Jak snížit účty za topení?

  • Byt by měl mít konstantní teplotu okolo 20 °C. Pokud je venku okolo 0 °C a uvnitř 23 °C, tak uniká okolo 15 % více tepla skrze okna, stěny a ploché střechy než při 20 °C. Snížení teploty o 1 °C uspoří cca 10%.
  • Pro správné fungování hlavice a radiátoru by před radiátorem neměli být žádné překážky. V opačném případě bude hlavice měřit teplotu mezi stěnou a překážkou, což není teplota místnosti.
  • Byt větrejte plným otevřením oken na zhruba 5–10 minut a nastavením hlavice do režimu ochrany proti zamrznutí.
  • Nedovolte bytu kompletně vychladnout, jelikož opětovné ohřátí bytu trvá dlouho. Před odchodem nastavte hlavice do režimu ochrany proti zamrznutí.
  • Nezapomeňte, že spotřeba tepla závisí na venkovní teplotě. Když je venkovní teplota nízká, byt se ochlazuje rychleji a termostat zvyšuje tok teplé vody v radiátoru častěji, než naměří teplotu, která je stejná nebo vyšší než teplota nastavena na termostatu.
 6. Musím nainstalovat Fibaro hlavici na všechny radiátory?

  • Doporučuje se instalovat Fibaro hlavici ve všech místnostech, kde chcete regulovat teplotu. Místnosti, kde strávíte většinu času, jako jsou: obývací pokoj, ložnice atd., doporučujeme nainstalovat Fibaro hlavice nejdříve. Tímto způsobem dosáhnete nejvyššího pohodlí doma a nejvíce ušetříte. Všechny radiátory, které nejsou vybaveny Fibaro hlavicí, musí být ovládány jinou hlavicí (např. manuálně ovládanou).
 7. Musím ovládat kotel pokud byl nástěnný termostat na zdi vyměněn za Fibaro hlavice?

  • Hlavice neovládá kotel nebo oběhové čerpadlo. Regulace teploty vody by měla být zajištěna automatikou kotle. Hlavice nemůže vypnout ani změnit provozní režim kotle.
  • Pravděpodobně všechny moderní kotle mají inteligentní regulátory, které regulují teplotu média bez ohledu na podmínky a provoz celého topného systému. Někdy se může stát, že uzavření všech radiátorů může způsobit rychlé zvýšení teploty vody a přivedení do varu. Při správně navržené instalaci as řádným ovládáním kotle by tato situace neměla nastat.
  • Pokud si nejste jisti, zda váš topný systém bude pracovat s termostatickými hlavicemi, obraťte se na vašeho instalatéra a zeptejte se ho na jeho názor.
 8. Jak konfigurovat systém FIBARO, tak aby vypnul hlavici po určitou dobu při otevření okna?

  • Nastavení blokové scény, která aktivuje režim vypnuto na požadovanou dobu pomocí snímače otevření okna jako spouštěče scény.


Zdroj: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/the-heat-controller-troubleshooting/