Obsah

 1. Požadavky

 2. Co procedura migrace obnáší?

 3. Možnosti přenesení konfigurace

 4. Z fungující HC2 na fungující HC2

 5. Z fungující HCL na fungující HC2

 6. Z nefunkční HCL/HC2 na fungující HC2

 7. Z HCL/HC2 na HC3

  1. Co bude přeneseno

  2. Co nebude přeneseno

  3. Postup

 8. Externí odkazy

Požadavky

Obě řídicí jednotky musí být aktualizované minimálně na verzi 4.520 pro migraci z HCL na HC2 nebo z HC2 na HC2.

Pro přenos na HC3 musí být HCL/HC2 minimálně na verzi 4.581 a HC3 na verzi 5.021.

Co procedura migrace obnáší?

 • Obě jednotky projdou recovery procesem a jejich paměť bude vymazána
 • Po úspěšném přenosu se objeví v cílové řídicí jednotce zálohy z migrované řídicí jednotky. Ve staré řídicí jednotce se objeví nekompatibilní zálohy – je tak nemožné vytvořit klon řídicí jednotky.
 • Je nutné obnovit zálohu na cílové řídicí jednotce, aby se instalovala správná konfigurace.

V případě problému s přenosem konfigurace prosím kontaktujte technickou podporu (YATUN nebo přímo Fibaro). Technici z Fibara mají k dispozici nástroje, kterými můžou migraci zrušit.


Postup obnovení továrního nastavení řídicí jednotky naleznete v článku Obnovení továrního nastavení Fibaro HCL a HC2.

UPOZORNĚNÍ: Proces migrace je nevratný!

Možnosti přenesení konfigurace

 1. Z fungující HC2 na fungující HC2

 2. Z fungující HCL na fungující HC2

 3. Z nefunkční HCL/HC2 na fungující HC2

 4. Z HCL/HC2 na HC3


Migrace z HC2/HCL na HC3L (ob jednu generaci Z-Wave čipu) nebo z HC3L na HC3 a z HC3/HC3L na HC2/HCL (z novější generace Z-Wave čipu na starší) není možná!


Z fungující HC2 na fungující HC2

 1. Obě řídicí jednotky musí být přidány pod stejné Fibaro ID.
 2. Vytvořte zálohu s konfigurací, kterou chcete přenést.
  • Doporučujeme vytvořit novou zálohu před migrací na 4.520
 3. Přihlašte se k účtu Fibaro ID.
 4. Otevřete seznam řídicích jednotek.
 5. Vyberte Transfer Configuration.
 6. Zvolte dárce a cílovou řídicí jednotku
  • Poznámka: dárce = Řídicí jednotka jejíž konfiguraci chcete převézt.
 7. Potvrďte volbu řídicích jednotek pro start migrace
 8. Po úspěšném přenosu obnovte zálohu na cílové řídicí jednotce

Z fungující HCL na fungující HC2

 1. Obě řídicí jednotky musí být přidány pod stejné Fibaro ID.
 2. Vytvořte zálohu s konfigurací, kterou chcete přenést.
  • Doporučujeme vytvořit novou zálohu před migrací na 4.520
 3. Proveďte obnovu do továrního nastavení na HCL.
 4. Zapněte vzdálenou podporu na 7 dní.
  • Tlačítko na zapnutí naleznete v NastaveníNastavení místní sítě LAN.
 5. Kontaktujte technickou podporu YATUN (předáme Fibaru ⇒ rychlejší komunikace mailem) nebo Fibara přes Fibaro ID → Fibaro Desk pro ověření a zvolte HCL jako dárce.
 6. Přihlašte se k účtu Fibaro ID.
 7. Otevřete seznam řídicích jednotek.
 8. Vyberte Transfer Configuration.
 9. Zvolte dárce a cílovou řídicí jednotku
  • Poznámka: dárce = Řídicí jednotka jejíž konfiguraci chcete převézt.
 10. Potvrďte volbu řídicích jednotek pro start migrace
 11. Po úspěšném přenosu obnovte zálohu na cílové řídicí jednotce

Z nefunkční HCL/HC2 na fungující HC2

 1. Obě řídicí jednotky musí být přidány pod stejné Fibaro ID.
 2. Kontaktujte technickou podporu Yatun (předáme Fibaru ⇒ rychlejší komunikace mailem) nebo Fibara přes Fibaro ID → Fibaro Desk pro ověření a zvolte HCL jako dárce.
 3. Přihlašte se k účtu Fibaro ID.
 4. Otevřete seznam řídicích jednotek.
 5. Vyberte Transfer Configuration.
 6. Zvolte dárce a cílovou řídicí jednotku
  • Poznámka: dárce = Řídicí jednotka jejíž konfiguraci chcete převézt.
 7. Potvrďte volbu řídicích jednotek pro start migrace
 8. Po úspěšném přenosu obnovte zálohu na cílové řídicí jednotce


Z HCL/HC2 na HC3

Co bude přeneseno

 • Sekce, místnosti a ikony,
 • Z-Wave zařízení včetně jejich umístění v místnosti,
 • parametry zařízení,
 • kamery – pokud byly vytvořeny přes přidat zařízení,
 • přidružení (asociace).

POZNÁMKA: Termostaty se k bráně znovu přidají, ale budou zařazeny do fronty k opětovné konfiguraci. Dostanou nové ID, výchozí ikonu a budou přiřazeny do výchozí místnosti.

Co nebude přeneseno

 • Doplňky,
 • scény,
 • spotřeba energie,
 • virtuální zařízení,
 • kamery - pokud byly přidány jako doplněk,
 • týdenní programy pro topení a zavlažování.

Postup

 1. Napište na technickou podporu žádost o nastavení vaší řídicí jednotky HCL jako dárce. Je potřeba poslat sériové číslo řídicí jednotky a adresu MAC.
  POZNÁMKA: Pokud máte HC2 pokračujte přeskočte bod 1.
 2. Navštivte home.fibaro.com.
 3. Klikněte na Transfer Configuration.
 4. Zvolte dárce a cílovou řídicí jednotku
 5. Dárce (HCL/HC2) resetuje čip Z-Wave a všechny zálohy budou přesunuty do Home Center 3.
 6. Přihlaste se do Home Center 3 (najdete ji na find.fibaro.com).
 7. Klikněte na Dokončit migraci.
 8. Home Center 3 nyní obnoví nejnovější zálohu.
 9. Probuďte všechna bateriová zařízení.

Externí odkazy