Když se v noci probouzíme ke kontrole, zda náš malý spí nebo jdeme do kuchyně se napít vody, je každodenní rutinou. Při nočním procházením chodbou nikdo nechce být oslepen světlem. Nastavte osvětlení ve večerních a nočních hodinách na 30% intenzity v částech domu, kde je potřebujete, např. v dětské ložnici.Co je zapotřebí

 • Fibaro řídící jednotka
  • Přístup do webového rozhraní
 • Fibaro pohybové čidlo
 • Fibaro stmívač, Přepínač nebo jiný aktor

Konfigurace

Veškerá konfigurace probíhá ve webovém uživatelském rozhraní pod účtem administrátora.

Pohybové čidlo

 1. Přejděte do sekce Zařízení
 2. Přejděte do Nastavení zařízení přes tlačítko se symbolem montážního klíče
  • Od verze 4.170 lze přejít do nastavení kliknutím na ikonu zařízení.
 3. Přejděte do karty Pokročilé.
 4. Je nutné nastavit parametry 8, 9 a 12
  • Parametr 8: Definice hranice, kdy je noc a kdy den.
   V tomto případě je nutné nastavit parametr 8 na hodnotu 2, tedy aktivní pouze v noci:
  • Parametr 9: Definice, kdy je pohybový senzor aktivní.
   Zde již musíte vypozorovat, kdy je pro čidlo noc a kdy den. V některých případech je noc při osvětlení pod 100 luxů a v jiných zase pod 20 luxů.

   POZNÁMKA: Pro testovací účely autor doporučuje ponechat 200 luxů nebo snížit na 100 luxů.
   POZOR! Může se lišit dle umístění pohybového senzoru.
  • Parametr 12: Definice, co se má poslat přidruženému zařízení.
   V tomto případě je žádoucí poslat pouze příkaz Zapnout, tedy v parametru 12 zvolit hodnotu 1.
 5. Nastavení parametrů uložte.
  • Po uložení v Z-Wave okně naleznete, že byl odeslán příkaz pro nastavení parametrů
 6.  Nyní pohybové čidlo probuďte.
  • POZOR! Řídící jednotka musí obdržet zpětnou vazbu od pohybového čidla.
 7. Aktualizujte webovou stránku.
  Aktualizace webové stránky je nutná, aby se správně zobrazili všechny nově nastavené parametry.

Magnetický kontakt na okna/dveře

Senzor není třeba nastavovat.

Aktor

Aktor není třeba nastavovat. Vše vykoná řídicí jednotka nebo pohybové čidlo.


Scény pro chodbu

Při použití Blokových scény je nutné použít 2 scény. Jednu scénu pro zapnutí a duhou pro vypnutí. Důvodem je, aby se světlo nezhaslo v době, kdy chodbou procházíme.

Scéna pro Rozsvícení světla

V podmínce scény bude pohybové čidlo s hodnotou Narušeno a v akci světlo/a s hodnot Nastavit hodnotu 30, které chci rozsvítit. Dle příkladu scény níže se rozsvítí 2 světla.


Nastávají případy, kdy jsou dlouhé chodby a je třeba 2 nebo více pohybových čidel. V tomto případě stačí kliknout na tlačítko + v podmínce, přidat spojku Nebo a přidat další pohybové čidlo.


Scéna pro vypnutí

Po scénách pro zapnutí je nutné udělat proti scénu pro vypnutí. V podmínce je nutné mít stejná pohybová čidla jako v případě scény pro rozsvícení s hodnot Bezpečno a časem, po jak dlouhou dobu má být čidlo nenarušeno pro vypnutí světla. V akci scény jsou světla ze scény pro zapnutí s hodnotou Vypnout. Autor článku zvolil v příkladu 180 sekund pro vypnutí světla.

Poznámka: Čas musí být uveden u pohybového čidla, a ne u světla. Důvodem je, jakmile by pohybové čidlo přestalo být narušeno, tak se světlo za čas vypne, i když pohybové čidlo znovu naruším.

Upozornění: Je doporučeno nastavit více instancí v základním nastavení scény. Například 5 instancí. Jedná se o případ, kdy je v místnosti, kde má tato scéna vypnout světla větší provoz.


U více pohybových čidel stačí je nyní rozdíl ten, že všechny pohybová čidla musí být spojeny spojkou A v podmínce, jelikož žádáme, že všechny pohybová čidla nesmí být narušeny.


Test

 1. Vypněte světlo a zajistěte, že v místnosti je méně než 200 (nebo 100) luxů.
 2. Počkejte cca 15–20 sekund mimo místnost.
 3. Vejděte do místnosti, do zorného pole pohybového senzoru.
 4. Vyčkejte cca 1 sekund pro rozsvícení světla.
  • Světlo by se mělo rozsvítit
 5. Vyčkejte 180 sekund mimo místnost.
  • Světlo by mělo zhasnout.
 6. Vypněte světlo a zajistěte, že v místnosti je více než 200 (nebo 100) luxů.
 7. Počkejte cca 15–20 sekund mimo místnost.
 8. Vejděte do místnosti, do zorného pole pohybového senzoru.
 9. Vyčkejte cca 1 sekund pro rozsvícení světla.
  • Světlo by se nemělo rozsvítit.