Úvod

V prvé řadě musíte nastavit a odladit dveřní stanici DoorBird tak, aby plně fungovala s originální mobilní aplikací DoorBird.

Pakliže se vyskytnou nějaké problémy s integrací s Loxone, vždy nejprve ověřte, zda se projevuje stejný problém i s originální mobilní aplikací DoorBird.

Obecně nastavení komunikace přes SIP vyžaduje vyšší technickou zdatnost, zejména v případě požadavku na volání i mimo domácí síť.

Veškeré informace zde uvedené používáte na vlastní nebezpečí. Doporučujeme držet se používání originální mobilní aplikace DoorBird.

Nastavení pomocí online konfigurátoru

Pro začátek doporučujeme využít nástroj přímo od DoorBirdu, který provede potřebná nastavení za vás:

DoorBird Loxone Configurator

V případě potíží nebo potřeby pokročilejšího nastavení se podívejte na možnosti manuálního nastavení.

Manuální nastavení

Nastavení uživatele v DoorBirdu

Přejděte do nastavení uživatelů v aplikaci DoorBird (Settings → Administration → (USER)).

 1. Vytvořte nového uživatele (Add).
 2. V Permissions přidělte tomuto uživateli práva Watch always a API-Operator a ovládání příslušného relé.
 3. Nastavení uložte (Save).

Nastavení SIPu v DoorBirdu

Přejděte do nastavení SIPu v aplikaci DoorBird (Settings → Administration → Login → SIP Settings).

 • Aktivujte SIP.
 • Aktivujte „Allow incoming calls“.
 • Přidejte uživatele smarthome@loxone.com do Allowed SIP Users.
 • Uložte nastavení.

⚠UPOZORNĚNÍ: V aplikaci Loxone musíte nastavit audio kodek PCMU/8000/1 (odpovídá G.711 µlaw se vzorkováním 8000 Hz) pro příjem zvuku z dveřní stanice.

Přidání uživatelsky definovaného interkomu

 1. V Loxone Config přidejte Síťové zařízení „Uživatelem definovaný intercom“.
 2. V Obraz po zazvonění (interní) nastavte následující URL ve tvaru: http://uzivatelske_jmeno:heslo@IP_DoorBirdu/bha-api/image.cgi
 3. V URL videostream (interní) nastavte následující URL ve tvaru: http://uzivatelske_jmeno:heslo@IP_DoorBirdu/bha-api/video.cgi
  příklad: http://ggxxxx0001:yyyyyyyyyy@10.0.0.50/bha-api/video.cgi
 4. Vyplňte uživatelské jméno a heslo kamery.
 5. Přidejte kameru do místnosti a přiřaďte jí do příslušné kategorie.
 6. Host pro Audio  a Host pro Audio (externí)nastavte IP adresu DoorBirdu.

Upozornění (události z DoorBirdu do Loxone)

V Loxone:

 1. Přidejte do projektu Virtuální vstup.

 2. V Objekt na který odkazuje → Obecné si zapamatujte Připojení“. V příkladu je to VI6.

 3. Přidejte do místnosti a připojte k zařízení, které to bude kontrolovat. V příkladu se zapne světlo, ale v reálné instalaci může jít o spínanou sirénu.

V DoorBirdu:

 • V aplikaci DoorBird je nutné nastavit tzv. HTTP Call (SettingsAdministrationHTTP Call).
 • Příklady HTTP notifikací (záleží ale na vás, co chcete v Loxone přijímat):
  • Volací tlačítko:
   http://<loxone_username>:<loxone_password>@<loxone-miniserver-ip-address>:<loxone-miniserver-port>/dev/sps/io/vi<vi_number>/pulse?doorbell
  • Pohyb:
   http://<loxone_username>:<loxone_password>@<loxone-miniserver-ip-address>:<loxone-miniserver-port>/dev/sps/io/vi<vi_number>/pulse?motionsensor

 • Dále je nutné nastavit, v jaké době se mají příslušné HTTP Cally posílat a při jaké akci.
  • Volací tlačítko
   1. V administraci najděte Schedule for DoorBell (ve spodní části nastavení).
   2. Dále vyberte v levé části HTTP Call.
   3. Vyberte HTTP Call pro volací tlačítko.
   4. Vpravo nahoře zaškrtněte malý obdélníček, tj. veškeré hodiny v týdnu ⟶ Bude posílat HTTP Call vždy.
  • Pohybový detektor
   1. V administraci najděte 3D Motion sensor a povolte jej.
   2. Jděte do Settings a klepněte na Schedule for Action.
   3. Dále vyberte v levé části HTTP Call.
   4. Vyberte HTTP Call pro pohybové čidlo.
   5. Vpravo nahoře zaškrtněte malý obdélníček, tj. veškeré hodiny v týdnu ⟶ Bude posílat HTTP Call vždy.

Otevírání dveří

V Loxone:

 1. Přidejte do projektu Virtuální výstup.
 2. Do adresy vyplňte IP adresu ve tvaru: http://uzivatelske_jmeno:heslo@IP_DoorBirdu.
  Příklad: http://ggxxxx0001:yyyyyyyyyy@10.0.0.50
 3. Zůstaňte ve „virtuálním výstupu“ a přidejte „virtuální výstup příkazu“.
 4. Tam zadeje do Instrukce při zapnutí následující: /bha-api/open-door.cgi.
 5. Nyní jen přidejte virtuální výstup příkazu do místnosti a můžete jej spojit například s tlačítkem.

Zapnutí IR přísvitu

V Loxone

 1. Přidejte do projektu Virtuální výstup.
 2. Do adresy vyplňte IP adresu ve tvaru: http://uzivatelske_jmeno:heslo@IP_DoorBirdu.
  Příklad: http://ggxxxx0001:yyyyyyyyyy@10.0.0.50
 3. Zůstaňte ve „virtuálním výstupu“ a přidejte „virtuální výstup příkazu“.
 4. Tam zadeje do Instrukce při vypnutí následující: /bha-api/light-on.cgi.
 5. Nyní jen přidejte virtuální výstup příkazu do místnosti a lze ho spojit například s tlačítkem.

Příklad propojení

Nastavení routeru pro volání mimo domácí síť

Pro volání přes Internet je nejjednodušší použít originální aplikaci DoorBird. Není potřeba žádné další nastavování.


Pokud přeci jen chcete zkusit volání přes Internet z Loxone, existují dvě cesty:

 • Přes externí službu, např. iptel.org, na kterou se registruje Loxone i DoorBird.
 • Otevření/přesměrování portu 5060 z vnější adresy na DoorBird + zapnutí funkce SIP conntrack (příp. SIP ALG). To je vyzkoušené s routerem Ubiquiti/UniFi (alespoň jedním uživatelem), conntrack by měl automaticky otevírat potřebné další porty (pro audio/video), resp. přepisovat potřebné adresy v SIP zprávách atd.
SIP ALG bývá na různých routerech implementován různě (dobře/špatně), někde je spíš na škodu a je lepší ho vypnout.

Externí odkazy