Fibaro v nedávné době aktualizovalo své servery, součástí této aktualizace je rozšíření služeb a zjednodušení přístupu. Nicméně zjednodušení přístupu s sebou nese i nutnost upravit způsob přihlašování – je nyní doporučeno všem jež chtějí mít vzdálený přístup k řídící jednotce, aby aktualizaci údajů prostřednictvím „wizzarda“ (asistence při prvním spuštění) spustili a úspěšně dokončili.


Pouze uživatelé na verzi 4.110 (a do budoucna novější) s vyplněním údaji tohoto procesu budou schopni se k řídící jednotce přihlásit. V současnosti je aktivní přechodné období ale to skončí v únoru.


Uživatelský postup pro aktualizace (z forum.Fibaro.com)

Je nutné se přihlásit přes internetový prohlížeč a místní síť k jednotce napřímo. (návod počítá s tímto způsobem)


1. Nejdříve zkontrolujte RAM, pokud máte málo volného místa pak jednotku vypněte tlačítkem na zadní straně (a vytáhněte ji z napájení). Pro jistotu pročistěte cache prohlížeče.


2. Po uplynutí 20 minut jednotku znovu zapojte a zapněte, paměť by měla být na rozumné úrovni. (zde se rozcházím s návodem – je nutné, aby se paměť cache pořádně pročistila, a tak volím poněkud radikálnější metodu stejného postupu)


3. Dejte jednotce asi tak 5 minut, než se vrátí do běžného provozu. Pak udělejte zálohu.


4. Jednotku opětovně vypněte tlačítkem na zadní straně, tentokráte postačí 5 minut a není nutné ji odpojovat od napájení.


5. Spusťte aktualizaci.


6. Pro jistotu opětovně pročistěte cache paměť prohlížeče.


7. Prohlížeč vypněte a znovu zapněte.


8. Je-li aktualizace pořád v procesu zopakujte kroky 6-8.


9. Následující hodinu po aktualizaci na jednotce nic neměňte (procesy a skripty na pozadí probíhají i po aktualizaci. Spouštěním akcí 

či změnami nastavení může dojít k jejich narušení)


Poznámka:

Po aktualizaci aplikace na některých mobilních zařízeních se může stát že nebude uživatel schopen se přes Fibaro ID připojit. V takovém případě se ujistěte, zda máte aplikaci na nejnovější verzi. Pokud ano a stále se nelze spojit, aplikaci odeberte a znovu přidejte.