Jak propojit Jablotron 100 se systémem Fibaro?

Co mi tento způsob zapojení umožní?

Poplašný systém monitoruje váš majetek a chrání jej před krádeží i požárem. Jablotron nabízí inteligentní funkcionalitu s širokou paletou senzorů a modulů. Je tedy možné propojením systému Jablotron a systému Fibaro přidat hodnotu instalace. Propojení systémů umožňuje zvládnutí různých situací.

 

Příklad 1. : vloupání 

Situace:

Vylomení dveří

Poplašný systém:

Zjistí vloupání (či pokus o něj) a spustí poplach

Fibaro:

Spustí se program blikání světel uvnitř a vně budovy čímž odradí pachatele a upozorní sousedy.

 

Příklad 2. : Požár

Situace:

Došlo k požáru v udírně – zkrat zařízení

Poplašný systém:

Zjistí kouř prostřednictvím kouřového detektoru a zobrazí požární poplach.

Fibaro:

Veškeré lampy se rozsvítí, čímž bude osvícena úniková cesta. Ventilace, topení, a napájení všech nebezpečných elektrických zařízení je vypnuto

 

Příklad 3. : vypínání světla

Situace:

Je tma a uživatel vstoupí do domu vchodovými dveřmi.

Poplašný systém:

Zjištění otevřených dveří prostřednictvím magnetického kontaktu. Poplašný systém se spustí se zpožděním při vstupu/odchodu.

Fibaro:

Fibaro ví, že je poplach stále aktivní (nikdo není doma) a že je tma, protože je po setmění. Světla v chodbě a obýváku se rozsvítí. Po 5 minutách se světla na chodbě sama vypnou. Tímto způsobem je možné si vytvořit scénu osvětlení pro příchod domů jak je známo například z automobilů.

Výše zmíněná scéna je samozřejmě zcela upravitelná a přizpůsobitelná vašim požadavkům a preferencím.

 

Jak tedy systémy propojit?

Spojení je vlastně docela jednoduché. Systém Jablotron100 má dle modelu 16 nebo 32 programovatelných výstupů (101k nebo 106k). Téměř každý stav a událost včetně souvisejících senzorů lze přiřadit na programovatelnou akci: Zapnout či Vypnout. Například je li systém spuštěn pak může být výstup PG8 nastaven na stav: Zapnuto. Tyto akce lze nastavit prostřednictvím poskytnutého software F-Link, programování se bude tento návod věnovat později.

 

Systém Fibaro pak tyto signály z jednoho nebo klidně i více výstupů odečte a na jejich základě může provést odpovídající akce. Tento postup se zve „scéna“ tedy stavy zapnuto a vypnuto mohou spouštět rozdílné scény v systému Fibaro.

 

Za účelem jednoduchosti si vše vysvětlíme na 2 příkladových stavech:

1. Systém je nastaven do režimu: zabezpečen

2. Systém je nastaven do režimu: poplach spuštěn

 

Co je zapotřebí?

· Funkční poplašný systém Jablotron100

· Funkční řídící jednotku Fibaro

· Výstupní modul Jablotron JA-118N

· Skříňku JA-190PL

· Univerzální binární senzor FGBS-001

· Zhruba 1metr 4 žilového kabelu pro zabezpečovací systémy

· Základní nářadí, šroubovák, štípačky, krimpovací kleště

Důležité varování!

Poplašný systém je napájen 230-240V a 12v baterií. Nesprávné či neopatrné používání může způsobit poškození zařízení nebo újmu na zdraví. Práce pod tlakem a zkratům je nutné se za každou cenu vyhnout! Poškození způsobená nedbalostí nebo chováním v nesouladu s postupy vedou k propadnutí záruky.

Před odpojením napájení a baterie se ujistěte, že systém není nastaven a je v režimu údržby.

Jak fyzicky propojit systémy?

JA-101 nebo JA-106 ovládají modul JA-44/N. JA-118N spouští kontakty na základě stavu svých PG výstupů, po té Univerzální binární senzor Fibaro odečte stav daného kontaktu.

Dle stavu kontaktu 1 a 2 lze scénu spustit nebo zastavit. Poplašné zařízení dokáže odesílat své stavy do Fibara ne opačně. Pro plné ovládání Jablotronu Fibarem je zapotřebí dalších modulů a tento návod se problematice věnovat nebude.

Zapojte JA-118N k ovládacímu panelu

Připojte JA-118N ke sběrnici JA-101 či JA-106 (červená-žlutá-zelená-černá). Ve sběrnici mohou již nějaké kabely zapojeny, nicméně je možné do svorky připojit vícero kabelů.

 

Obrázek1: JA-101 ovládací panel + JA-118N: zapojení sběrnice

 

Zapojení JA-118N do binárního senzoru Fibaro

Následuje postup pro propojení JA-100 ovládacího panelu a univerzálního binárního senzoru Fibaro.

1. Zapojte sběrnicový kabel, do vstupu na sběrnici ovládacího panelu.

2. Prostrčte kabel dírou v JA-190PL.

3. Nainstalujte JA-190PL na zeď a vložte sběrnicový kabel.

4. Vložte modul JA-118N do skříňky  190PL. Zapojte sběrnicový kabel do modulu.

5. Zapojte vodič binárního senzoru do modrého konektoru JA-118N.

6. Propojte kabelem GND a C konektory na modulu JA-118N

7. Nastavte spínače DIP dle návodu k JA-118N

8. Z binárního senzoru bude ještě pár nezapojených kabelů. Slepte TP / TD / GND dohromady, například páskou. Kabel označený ANT je anténa ta musí být položena v souladu s doporučeními v návodu k Binárnímu senzoru.

9. Zkontrolovat veškerá zapojení

10. Opětovně připojte napájení a baterii k Jablotronu. Skříňka JA-190PL musí zůstat otevřena. Tlačítko „B“ na binárním senzoru musí být dosažitelné pro přidání senzoru do systému Fibaro.

11. Přidejte Univerzální binární senzor do řídící jednotky Fibaro dle návodu k řídící jednotce.

 

Obrázek2: zapojení drátů Binárního senzoru do JA-118N

 

Nastavení akcí v Jablotronu prostřednictvím F-Link.

V programu F-Link nyní nastavíme programovatelné výstupy. Spusťte F-Link a přejděte do záložky „výstupy PG“.

1. Nazvěte PG15 a PG15 smysluplným jménem a přidejte popis

PG15: vás upozorní „pokud dojde k poplachu“ a spustí výstup 7 na JA-118N, tedy dáme do popisku výstup 7

PG16: vás upozorní „pokud je poplach nastaven“ a spustí výstup 8 na JA-118N, popisek je výstup 8

 

Obrázek3:nastavování v programu F-Link

2. Stiskněte tlačítko „Aktivovat“ pro definování kdy bude PG15 (nebo PG16) aktivní a pro které sekce.

 

Obrázek4: nastavení aktivace pro PG15.

 

Obrázek5: Výběr sekce pro PG15.

3. Na pravé straně obrazovky (viz obr. 4) nyní uvidíte volby „Reaction to“ (reakce na) a „section selection“ (volba sekce). PG15 bude reagovat na „internal warning“ – IW (interní varovný signál) pro sekce 1, 2, 3 a 4. Tedy v případě poplachu v kterékoliv sekci bude PG15 velmi aktivní, protože je zapojena z výstupu na výstup 7 přes JA-118N

4. Potvrďte. A to samé udělejte pro PG16, s tím rozdílem že zvolíte reakci na „Any set“ (jakékoliv nastavení)

Je-li poplach nastaven ve zvolených umístěních, pak bude PG16 aktivován. PG16 je propojen z výstupu na výstup 8.

5. Potvrďte.

6. Nyní zkontrolujeme, zdali JA-118N funguje. Zvolte „Test“ ve F-Link pro PG15/PG16 (viz obrázek 4)

7. Pokud vše funguje správně pak se rozsvítí LED na JA-118N pro PG15/PG16.

Nestane-li se tak, bude nutné zkontrolovat zadrátování a nastavení DIP switche na modlu JA-118N. Před úpravami drátování nebo instalace musíte ovšem musíte zapnout režim údržby a odpojit jak napájení, tak baterii.

8. Pokud JA-118N zareaguje na testovací tlačítko a binární senzory jsou správně přidány do Fibara pak byste měli vidět 2 zařízení jež se zobrazí jakožto senzory.

 

Obr.6 Vstup z FGBS-001 (připojen na JA-118N) v rozhraní Fibaro

9. Nyní dokážeme odečítat, zda jsou senzory zapnuty nebo vypnuty. Nyní můžete k senzorům přiradit jednoduché instrukce. Například: je-li zjištěn pohyb na senzoru 1 – aktivuj zásuvku, do této zásuvky lze například zapojit osvětlení, kamery atd.

10. Poslední krok je spustit scénu, pokud je stav čidla 1 nebo 2 ze zabezpečovacího systému, toto je možné v téměř jakémkoliv systému domácí automatizace. Fibaro umožňuje tento postup zadat do blokových scén.

Čeho si přejeme dosáhnout:

Pokud [sensor 1] narušen

Pak (se)

[Lampička] zapne

 

 

Obr.7 Příklad blokové scény ve Fibaru, kde se detekce pohybu projeví rozsvícením lampičky

11. Ve scénách můžete být, jak kreativní si přejete, přidávat různé podmínky, časy, relé spínače či stmívače.

12. Nejsou-li dva stavy dostačující můžete přidat další Binární senzor do JA-118N.

 

Kde začít s domácí bezdrátovou automatizací Fibaro?

Pro začátečníky

Doporučujeme Home Centre Lite - scény jsou k dispozici jen magické a blokové tedy ideální start do programování funčnosti.


Pro pokročilé

Home Centre 2 - vám již umožní pracovat v programovacím jazyku Lua a umožňuje tedy monohem dynamičtější funkčnost.