Každá scéna na HCL a HC2  je omezena maximálním počtem instancí. Tedy kolikrát může být scéna spuštěna. Počet spuštění se dá nastavit v rozmezí 1–10, přičemž výchozí nastavení je 2. Varování o překročení instancí není chyba, jen upozornění.Nejlepším příkladem práce s operandy větší (>) a menší (<) a s časovými prodlevami v podmínce, kdy hodnota musí vydržet x sekund nad nějakou hranicí. Například případ užití pro venkovní žaluzie, kdy při velké úrovni světla (z venku) zavře žaluzie a naklopí lamely. Úroveň osvětlení může stoupnout a klesat několikrát a stále je nad, která již donutí žaluzie k uzavření. To vždy vyústí v několik instancí. Instance navíc pak nebudou provedeny.


Pokud je žádáno, že hodnota po překročení určité hranice musí být nad tou hranicí po určitou dobu, tak zde je vysoké riziko spuštění více instancí, kdy hodnota může zůstat nad hranicí ale bude různě kolísat. Tím se spustí více instancí scény. 


Ve scéně níže je v sekci spouštěcí zařízení zaškrtnuta zásuvka i Tlačítko. To znamená, že tato scéna se spustí v případě změny stavu zásuvky i v případě změny stavu zařízení Tlačítko (Fibaro Single switch 2). Scéna poté porovnává, zda jsou splněné podmínky nebo ne. Toto může vyústit ke spuštění více instancí


Pokud se má scéna spouštět na nějaké zařízení, tak pouze daná zařízení by měli být zaškrtnuté ve spouštěcích zařízení.

Například úprava scény výše odškrtnutím zásuvky.