Počasí:

v případě že jsou vstupní podmínky (teplota, vlhkost, rychlost větru povětrnostní podmínky) splněny scéna se spustí.

vhodné užtí například příprava na bouřku (zavření oken, žaluzií).


Proměnné:


jsou 2 druhy proměnných: před definované a vlastní.

předdefinované mají určitý stav (den / noc; chlad teplo) jenž můžete měnit jinou scénou a pak dle stavu této proměnné spouštět tuto scénu.

vlastní: určíte si hodnotu dle libosti (musí být číselná) a dle této hodnoty můžete spouštět scény. Například se při přepnutí vypínače vždy přičte 1 k proměnné, po překročení 30 se spusí scéna stropního ventilátoru.Časovače:

možňují definovat periodické či jednorázové spuštění scény.


Spouštění dle stavu zařízení:

velmi obsáhlé možnosti - dle zařízení. pro ilustraci jednoduché spouštění zap / vyp u zásuvky a několik možných stavů multisenzoru 3v1

GPS:

zastřežení / odstřežení například při opuštění budovy.