RGBW modul je universální zařízení kompatibilní se z-wave sítí.

Výstupní signál z něj je PWM tudíž umožňuje ovládat LED diody, RGB, RGBW pásky, halogenová světla a větráky. ovládaná zařízení musí být napájena 12V nebo 124V VDC. dále modul umožňuje až 4 0V-10V analogové senzory (například teplotní, vlhkostní, měření větru, senzor kvality ovzduší, měřáky světla). všechny vstupy a výstupy mohou být nastaveny k ovládáníLED diod nebo příjmuu 0V-10v sidnálů.


Parametry

Napájení
12V
24V
Výstupní
Kombinovaná až 12A (součet všech výstupních kanálů)
až 6A pro jediný výstup
PWM výstupní frekvence
244Hz
spotřeba elektřiny
0,3W
síla radiosignálu
1mW
rozměry pro instalaci
průměr větší či roven než 50mm
Maximální zátěž (např. halogenové žárovky)
při 12V - 144W celkem
při 24V - 288W celkem
splňuje evrokpské normy
EMC 2004EMC 2004/108/108/EC
R&TTE 1999/5/WE
Rádio Protokol
Z-wave
frekvence radiosignálu
868,4 MHz Evropská Unie
869,2 MHz Rusko
908,4 MHz US
921,4 MHZ Austrálie a Nový Zéland
funkční teplota
0°C-40°C
rozměry
42x 37 x 17 mm


Technické informace

 • ovládán jakýmkoliv Fibaro systémovým zařízením a nebo Z-wave ovladačem (v sítí)
 • ovládán mikroprocessorem
 • Řidící součástka transistor
 • průběžná a průměrná (Hysterzní) spotřeba energie se automaticky měří

Užití zařízení
Můžete s tímto zařízením ovládat:
 • 12/24V napájené RGB pásky
 • 24/24V napájené RGBW pásky - Červené (R), Zelené (G), Modré (B), Bílé (W)
 • 21/24V napájené Pásky Led diod, zárovek atd.
 • 12/24V napájené halogenové světla
 • 21/24V napájené větráky s malým výstupem

další schopnosti zařízení
 • lze zpracovat 0-10V signální výstupy ze senzorů
 • 0-10V potenciometer signálových výstupů. a ovládání vstupů dle těchto
 • ovládatelné pomocí momentárních či přepínacích spínačů

Instalace zarízení
 1. Před instalací se ujistěte že je věe s čím budete manipulovat vypojeno z elektřiny
 2. připojte Fibaro RGBW dle schématu zapojení. Nejdříve zapojte  výstupy (R, G, B, W) RGB/RGBW/LED diody, halogenová světlanebo vstupy (I1-I4), Následněpřipojte nápájení. nezapomeňte že zařízení musí být napájeno vlastním stabilním zdrojem / adaptérem
 3. uzpůsobte si anténu (žádné střihání, jdejen o polohu)
 4. zapněte voltáž
 5. přidejte modul do sítě Z-wave
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAROVÁNÍ:

1) Fibaro RGBW je určen k funkci v nízkonapěťových obvodech 12 či 24 voltů, připojením vyšších napětí může způsobit nenávratné poškození modulu

2) RGBW modul musí být připojen ke stejnému napájení jakožto ovládané zařízení. Například ovládá-li 12V LED diodový pásek musí být připojen k 12V. to samé platí pro 24v
3) RGBW modul má 0-10V vstup NIKOLIV výstup. Ten je ovládán PWM na 244Hz
4) RGBW modul musí být napájen 12V či 24V stabilním zdrojem s výstupní kapacitou shodnou zátěžové voltáži
5) Sensory užívající 0-10V rozhraní používají vstupy I1-I4. maximální délka spojení 0-10V je 10 metrů. druh kabelu přizpůsobte doporučením výrobce senzou
6) v případě zapojení dlouhých pásků RGBW/RGB/LED může docházet ke ztrátě napětí ve vzdálenějších diodách a tedy i k jejich slapší svítivosti. Aby jste se tomuto vyhnuli tak se doporučuje zapojit více kratších pásků sériově.
Maximální délka drátů pro připojení R/G/B/W výstupů k RGBW/RGB/LED páskům je 10 metrů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přidání do sítě z-wave

RGBW modul může být přidám do sítě použitím tlačítka "B" (referuji vás k obrázku 6) nebo sepnutím tlačítka připojeném na vstupech l1-l4. Modul má implementovanou automatickou funkci připojení a tedy jej lze přidat do sítě Z-wave automaticky prostým připojením voltáže.

Automatické přidání RGBW modulu do sítě Z-wave:

 1. Ujistěte se že je modul RGBW odpojen od přívodu elektřiny a že je v dosahu ovládací jednotky
 2. Spustě mód přidání či odebrání zařízení na vašem Home Center
 3. Připojte k RGBW elektřinu
 4. RGBW bude automaticky zjištěno a přidáno do sítě Z-wave
pokud si přejete automatické přidání zrušit tak po zapojení do elektřiny krátce zmáčkněte tlačítko "B"  na RBW modulu

Mauální přidání RGBW modulu do sítě Z-wave
 1. připojte RGBW k elektřině
 2. spusťte ve vašem Home Center přidání zařízení
 3. rychle zmáčkněte 3x po sobe tlačítko "B"
 4. RGBW bude rozpoznáno a automaticky přidáno do sítě Z-wave


Odebání ze sítě Z-wave

Odebrání RGBW modulu ze sítě Z-wave:

 1. Ujistěte se že je modul zapojený do elektřiny
 2. spusťte v Home Center přidání či odeprání sařízení
 3. Rychle 3x po sobě zmáčkněte tlačítko "B"


Resetování RGBW Modulu

Resetováním RGBW modulu pročistíte jeho interní paměť, včetně informací o řídící jednotce na síti Z-wave, spotřeby energie a 5 programů jenž mohl uživatel vytvořit.

 1. Odpojte od přívodu energie
 2. Zmáčkněte a držte tlačítko "B"
 3. při setrvalém držení tlačítka "B" připojte proud
 4. pusťte tlačítko "B"
 5. Kanál B se spustí (modrý kanál)
 6. odpojte od elektřiny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAROVÁNÍ:

Resetování modulu jej nevyřadí ze sítě z-wave, řídící jednotka si jej bude stále pamatovat. Než přistoupíte k resetu tak nejdříve modul odhlaste z řídící jenotky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RGBW a jeho režimy funkce

Zařízení může být ovládáno momentárními nebo stavovými vypínači,
RGBW modul může při vstupu0-10V fungovat s jakýmkoliv 0-10V senzorem například: teplotní, síla a směr větru, kvalita ovzduší, světelný senzor.
Modul je schopen fungovat dle předprogramovaných parametrů jenž jsou popsány v sekci "První konfigurace, funkce v síti z-wavve", dle nastavení parametru 14. Přednataveý mód je nutno vybrat v průběhu prvotního nastavení v rozhrani HC. Některé módy vyžadují specifické nastavení parametru 14:

 1. RGB / RGBW - ovládání pásků led diod RGB / RGBW / LED ((r)Červené  (g)zelené (b)modré  (w)bílé) či halogenových světel dle signálu ze switche zapojených do vstupů l1-l4. uživatel může detailně nastavit barvu osvětlení
 2. IN / OUT (vstup / výstup) všechny vstupy a výstupy mohou být nastaveny dle potřeb uživatele. Všechny vstupy l1-l4 a výstupy R, G,B,W mohou být samostatně nastaveny uživatelem. dle těchto nastavení mohou být zobrazení MODULU jakožto senzory či stmívače. Lze také nastavit tp senzoru a jeho funkční dosah. Pokud daný kanál funguje v nastavení VÝSTUP lze jím ovládat například světlost LED či Halogenové lampy.

Ruční ovládání RGB / RGBW módu
modul RGBW má 4 ovladatelné vstupy: l1-l4, továrně nastaveny tak aby ungovali po zmáčknutí tlačítka. každému vstupu je přiřazen jeden kanál:

l1 ovládá kanál R
l2 ovládá kanál G
l3 ovládá kanál B
l4 ovládá kanál W

ovládání vstupů l1-l4 je dosaženo prostřednistvím propojení uzemění s  konkrétním kanálem.

1) Režim NORMÁLNÍ -V tomto nastavení se dají výstupy ovládat nezávisle na sobě, a je možné nastavení jasu všech barev ručně. Každý řídící vstup je připojen na jeden výstup.Dvojklikem na každém kanálu se nastaví hodnota na 100%. V tomto režimu lze použít mžikové i kolébkové spínače.

2) Režim jas-všechny výstupy jsouřízeny společně,tzn.každý vstup ovládá jas všech kanálů(výstupů) současně.V tomto provozním režimu lze použít mžikové i kolébkové spínače.

3)Režim duha-všechny výstupy jsou ovládány společně a umožňují přechod celým barevným spektrem. Režim duha funguje jen s mžikovými spínači na vstupech.


Režim vstup/výstuo 0-10V vstupy a PWM výsupy

Modul RGBW má 4 analogové vstupy l1-l4, což umožňuje ledovat hodnoty připojených signálů 0-10V. tato funkce se používá při zapojenísnímačů a potenciometrů s analogovým výstupem.
 V režimu vstup/výstup mohou být všechny vstupy a výstupy nakonfigurovány samostatně. Například vstup l1 může být konfigurován pro snímání 0-10V a zbývající vstupy l2-l4 mohou nezávisle ovládat výstupy s LED pásky nebo halogenovými žárovkami.

 v jiném užití je možno například možno nastavit l1 jako vstup 0-10V pro připojení potenciometru a ovláda jím světla připojená na výstup R(červená). Ostatní vstupy mohou být třeba použity pro snímání hodnot z analogových senzorů 0-10V


Prvotní konfigurace přes jednotku Home Center(HC 2/Lite)
Po připojení modulu do sítě Z-Wave, se modul zobrazí v konfiguračním rozhraní jednotky HC zobrazí jako ikona znázorňující připojené ale nenakonfigurované zařízení:


Pro nastavení chování/nakonfigurování modulu postupujte následovně:
1) vyberte z nabídky typ ovládaných zařízení (RGB, RGBW, IN/OUT (vstup výstup - popisy naleznete výše)

při zvolení RGB / RGBW se oběví ikona zařzení:

zobrazení RGB(/W) v menu zařízení


a při zvolení Vstup/výstupse zobrazí jako:Vazby mezi moduly (asociace)

vytvoření přímé vazby mezi moduly (Asociace), umožňuje RGBW modulu přímo ovládat další moduly v síti Z-wave a to i bez nutnosti při každém příkazu fungovat přees řdící jednotku. Provázané moduly lze ovládat pouze spínači připojenými na vstupy l1-l4. ovládání RGBW modulu po Z-wave (zap/vyp) neaktivuje moduly nastavené v (vazbách)asociacích.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


informace

Vytvoření přímé vazby mezi moduly (asociace), umožňuje přímý přenos povelů mezi moduly bez účasti řídící jednotky. Modul RGBW tak může ovládat další moduly i v případě že je řídící jednotka nedostupná.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Modul RGBW umožňuje pět nezávislých skupin vazeb (asociací):

 1. skupina přiřazená ke stupu l1 odešle řídící povel navázaným zařízením či modulům vždy při změně stavu RGBW modulu (zap/vyp)
 2. skupina přiřazena ke vstupu l2 odešle řídící povel navázaným zařízením či modulům pokaždé  když se změní stav zařízení (zap/vyp)
 3. skupina přiřazena ke vstupu l3 odešle řídící povel navázaným zařízením či modulům vždy při změně stavu RGBW modulu (zap/vyp)
 4. skupina přiřazena ke vstupu l4 odešle řídící povel navázaným zařízením či modulům pokaždé když se změní stav zařízení (zap/vyp)
 5. skupina je určena pro hlášení stavu zařízení. do této skupiny může být přihlášeno pouze jedno zařízení. ve výchozím nastavení je tímto zařízením řídící jednotka a není doporučeno tuto hodnotu měni.

RGBW modul umožňuje mít v každé skupine ovládané zprávami  maximálně 5 jedno prvkových zařízení či modulů. (tedy nikoliv dvoureléových prvků). z těchto pěti je vždy jedna vazba rezervována pro řídící jednotku HC.

 Pro přidání prvku do skupiny (vytvoření vazby)pomocí řídící jednotky HC:

 • jděte do nastavení
 • zvolte ikonu klíče pro vstup do nastavení
 • vyberte záložku možnosti pokročilá nastavení
 • najděte tlačítko v sekci asociace (přidružení
 • zde vyberte skupinu do níž má zařízení patřit a přidružované zařízení samotné

u některých (zejména bateriových) prvků může toto přidružení trvat několik minut - dle nastavení intervalu probuzení.


Je možné vybrat druh ovládací zprávy posílané vázaným modulům prostřednisctvím nastavení v HC. k dispozici jsou:

Normální (stmívač) - synchronizace se stmívačem

Normální (RGBW) - synchronizace s ostatními moduly jiných výrobců podporujících řízení RGBW světel

Normální (RGBW-Fibaro) - synchronizace s RGBW moduly Fibaro


Proudová zatíženost a měření spotřeby energie

RGBW modul Fibaro umožňuje měření okamžitého odběru a průměrné spotřeby elektriké energie zátěží. Naměřené údaje jsou odeslány do řídcí jednotky HC. Měření jsou prováděna nezávislým mikroprocesorem v modulu, určeným výhradně pro tento účel. Měřící obvody modulu jsou vždy kalibrovány při výrobě modulu.

modul umožňuje po doplnění cen i zobrazování ceny spotřebované energie.

POJMY:

okamžitá spotřeba činná energie (W) právě spotřebovávána zátěží

spotřeba  energie spotřebována v určitém časovém období měřená v kWh. jedna kW odpovídá spotřebě energii 1 kWh za jednu hodinu. 1kWh = 1000 Wh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informace

Pro informace ohledně ceny energie se obraťte na vašeho dodavatele. Modul RGBW uchovává naměřená data ve své trvalé paměti, tudíž po odpojení nedojde k jejich vymazání


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------poznámky k zapojením:

12/24V = (stejnosměrné napájení)

GND zem

IN1 (vstup1) bezpotenciálový 0-10V vstup 1

IN2 (vstup2) Bezpotenciálový 0-10V vstup 2

IN3 (vstup3) Bezpotenciálový 0-10V vstup 3

IN4 (vstup4) Bezpotenciálový 0-10V vstup 4

R červená - výstup zařízení ovládán ze vstupu 1

G zelená - výstup zařízení ovládán ze vstupu 2

B modrá - výstup zařízení ovládán ze vstupu 3

W bílá - výstup zařízení ovládán ze vstupu 4


Podrobná konfigurace

všeobecné pokyny

1. Aktivování funkce vše zapnout / vše vypnout (all on / ALL OFF)


výchozí nastavení 255

0 - all on neaktivní, all off neaktivní

1 - all on neaktivní, all off aktivní

2 - all on aktivní, all off neaktivní 

255 - all on aktivní, all off aktivní

velikost paramteru 1 byte


výběr třídy používané při asociaci.


výchozí nastavení 0

0 - mode1 (související parametry:9- hodnota kroku, 10 čas mezi kroky)

1 - mode2 (související parametry:11- čas na změnu hodnoty, týká se RGB/RGBW)

velikost parametru: 1 byte


Mode 1

příklad: změna jasu of 0% do 99%

parametr9: krok = 5

parametr10: čas mezi jednotlivými kroky 10 mili sekund


Mode 2
příklad: změna jasu od 0%-99%
parametr 11: čas pro změnu od začátku až do koncové hodnoty = 500sec

11: čas pro změnu od začátku až do koncové hodnoty
výchozí nastavení: 67(3s)

0
okamžitá změna na

1-63
20-1'260ms
hodnota*20ms
65-127
1-63s
[hodnota-64]*1s 1
29-191
10-630s
[hodnota-128] *10s
193-255
1-63min
[hodnota-192]*1min

velikost parametru 1 Byte


12. Maximální hodnota Jasu

výchozí hodnota : 255

rozsah nastavení: 3-255


velikost parametr 1byte


13. Minimální úroveň jasu

výchozí nastavení:2

rozsah nastavení: 3-255


velikost parametru 1Byte14. konfigurace vstupů/ýstupů - důležité pouze, je-li použitá jiná řídící jednotka než HC2

výchozí nastavení 4'369

ovládané zařízení: RGBW

na vstupech přepínače (NORMAL MODE)

každé 4bity odpovídají nastavení daného IN/OUT (kanálu)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace

Maximální nastavená úroveň jasu nemůže být nižší než minimální nastavené úroveň jasu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanál1
(4bit)
Kanál2
(4bit)
Kanál3
(4 bit)
Kanál4
(4bit)
0000
0000
0000
0000
....
....
....
....
1111
1111
1111
1111


pokud je zvolen režim RGB/RGBW je nastavení pro všechny 4 kanály identické. Nastavení označena X jsou zakázána, a nemohou být odeslána do modulu.Typy vstupů:

 • Analogový - pro snímače s analogovým 0-10V rozhraním, nelze ovládat z uživatelského rozhraní řídící jednotky HC
 • Monostabilní - pro mžikové spínače
 • Dvoustavový (Toggle) - pro kolébkový přepínač (dvoustavový) zapnutí/vypnutí je aktivováno při změně stavu
 • Dvoustavový s držením stavu (Toggle W/Memory) pro kolébkový přepínač (dvoustavový), kde se dží stav tj.: trvale seponuto i trvale vypnuto
 • Normal - každý daná spínač přiřazen jednomu vstupnímu kanálu

MSB

LSB
Ovlivněný
I/O prvek

0
0
0
0
0
RGBW
x
0
0
0
0
1
RGBW
mžikový
(normal mode)
2
0
0
1
0
RGBW
Mžikový
(Brightness Mode)
3
0
0
1
1
RGBW
Mžikový
(Rainbow mode)
4
0
1
0
0
RGBW
Dvoustavový-toggle
(normal Mode)
5
0
1
0
1
RGBW
Dvoustavový toggle
(Brightness mode)
6
0
1
1
0
RGBW
Dvoustavový s držením
togle w/memory
(normal mode)
7
0
1
1
1
RGBW
Dvoustavový s držením
Toggle w/memory
(brightness mode)
8
1
0
0
0
IN
analog 0-10V
(sensor
9
1
0
0
1
OUT
Mžikový
(normal Mode)
10
1
0
1
0
OUT
x
11
1
0
1
1
OUT
x
12
1
1
0
0
OUT
Dvoustavový
(normal Mode)
13
1 1
0
1
OUT
x

14
1
1
1
0
OUT
Dvoustavový s držením
toggle w/memory
(normal mode)
15
1
1
1
1
OUT
x


Brightness - všechny kanály jsou řízeny společně
Rainbow - přechod přes všechny barvy spektra (funguje pouze u RGBW kanálů)
velikost parametru 2 byte

15.Možnost ovládání dvojklikem (zapnutí na 100% po dvojkliku)
Výchozí hodnota: 1
0 - vypnuto : dvojklik se nebude detekovat
1
- zapnuto: dvojklik je detekován

16.Zapamatování stavu zařízení při výpadku elektrické energie
zařízení bude nastaveno do stavu uloženého v paměti před výpadkem napájení.
výchozí hodnota: 1
0 - Modul si nebude pamatovat svůj stav po výpadku el. energie
1 - Přístroj si zapamatuje svůj stav při výpadku elektrické energie, modul se nastaví do stavu z doby před výpadkemproudu (parametry, aktuální stav výstupů, čítače energie)
velikost parametru 1 byte

Poplachy (alarm)
30. poplach jakéhokoliv typu (obecný, záplavový, požární,: CO, CO2, teplotní)
Výchozí natavení: 0

0 - Poplachy vypnuty
1 - při poplachu ZAP - modul se zapíná jakmile je přijata poplachová zpráva (všechny kanály se anstaví na 99%)
2 - při poplachu VYP - modul se vypína jakmile je přijata poplachová zpráva(všechny kanály se nastaví na 0%)
3 - PROGRAM - při poplachu - modul zapne poplachovou sekvenci, jakmile je přijata poplachová zpráva (použitá sekvence/program se nastavuje v parametru 38)
velikost parametru 1 byte

38 - výběr programu spouštěného při aktivaci režimu PROGRAM při poplachu

výchozí nastavení: 10
možné hodnoty 1-10 (1-10 specifikace čísla programu)

velikost parametru 1 byte

Hlášení (report):
42. výběr třídy zpráv hlásící změnu stavů výstuppů modulu

výchozí nastavení: 0
0 - hlášení změn způsobených zěnami na  vstupech a akcemi modulu (SWITCH MULTILEVEL)
1 - hlášení změn způsobených změnami na vstupech (SWITCH MULTILEVEL)
2 - hlášení změn způsobených změnami na vstupech (COLOR CONTROL)
velikost parametru 1byte

43. Nastavení způsobu hlášení hodnot při změně na anolovém vstupu 0-10V

Parameter udává, o jakou hodnotu se musí změnit vstupn napětí, aby se změna ohlásila řídící jednotce. Nová hodnota je vypočtena na základě poslední vykazované hodnoty:
výchozí natavení: 5 (0,5 V)
1-100 (0,1 - 10V)
velikost parametru 1 byte

44. frekvence hlášení naměřené hodnoty okamžité zátěže
pokud se poslední hlášená hodnota od aktuální hodnoty.zprávy se také budou posílat v případě povelu pro načtení hodnoty poslaného z řídící jednotky a při vypínání modulu.
výchozí nastavení 30 (30vteřin)
1 - 65'534 (1s-65'534s tj 1'092 minut nebo 18 hodin)
0 - zprávy se neodesílají. zpráva se odešle pouze v odpovědi na dotaz řídící jednoky nebo vypnutí modulu.

velikost parametry 2byte

45. Hlášení změny čítče energie spotřebované připojenou zátěží. Nová hodnota se vypočítá na základě změny poslední naměřené hodnoty

výchozí nastavení : 10 (0,1 kWh)
1-254 (0,01 - 2,54 kWh)
0 - změny spotřebované energie nebudou hlášeny. Zprávy budou zaslány pouze v případě dotazování z řídící jednotky
velikost parametru 1byte

Ostatní anstavení

71.Reakce na nastavení jasu 0%
Výchozí nastavení: 1
0 - barva osvětlení nastavena na bílou (všechny kanály řízeny společně)
1 - do paměti se uloží poslední nastavená barva
velikost parametru 1 byte

73.Funkce detekce trokliku (trojité krátké kliknutí)
výchozí nastavení: 0
0 - je poslána práva (control Frame) typu NODE INFO
1 - start oblíbeného programu (na pozici č5)
velikost parametru 1 byte


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučení pro umístění antény:

Umístěním antény co nejdále od kovových, vodičů, rámečků úchtů se vyhnete zmenšovacímu útlumu vyzařovaného signálu. Stejnětak velké kovové předměty v blzkosti modulu (například kovové instalační krabive, rámy dveří apod.) mohou zhoršit kvalitu signálu.

Anténa je optimlizována pro vlnovou délku Z-wave prosme nezkracovat.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Upozornění pro epileptiky:
Stroboskopický efekt, blikání aa rychlé změny světla mohou způsobit u osob s fotosensibilní epilepsií potenciálně vyvolat záchvat!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

toto zařízení může spolupracovat se zařízeními certifikovanými dle standardu Z-wave, a mělo by býti kompatibilní i s certifikovanými zařízeními od jiných výrobců.
Každé zařízení certifikované dle Z-wave může být začleněno do systému Fibaro.


Záruka a Reklamační podmínky