Stejné přihlašovací údaje jako k home.fibaro.com se zadávají i do aplikací Fibaro pro mobilní zařízení pro vzdálený přístup k systému Fibaro.

  1. Zadejte do webového prohlížeče adresu http://home.fibaro.com/.
  2. Pokud ještě nemáte svůj účet pro službu home.fibaro.com, klepněte na tlačítko Register (Zaregistrovat) a vyplňte všechny požadované údaje – uživatelské jméno (user name), heslo (password), rodné jméno (first name), příjmení (last name) a e-mail. Zadané údaje potvrďte stisknutím tlačítka register a v dalším kroku klepněte na zelené tlačítko Login.

  3. Pokud již máte vytvořený účet pro službu home.fibaro.com, zadejte svoje jméno (user name) a heslo (password) a přihlaste se stisknutím tlačítka log in.
  4. Novou jednotku HCL/HC2 přidáte stisknutím tlačítka Add HC.
    03.png
  5. Poté vyplňte sériové číslo a adresu MAC řídicí jednotky. Tyto údaje naleznete např. na štítku na spodní straně jednotky, nebo ve webovém rozhraní Fibaro v sekci Nastavení (Configuration).

  6. K přidané řídicí jednotce HCL/HC2 se připojíte klepnutím na její ikonu, případně na ikonu ozubených kol (u nedostupné jednotky je ikona ozubených kol zašedlá).


Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze jednotku registrovat prosím kontaktujte podpora@yatun.cz a přiložte popis v které fázi se proces zastaví, přiložte sériové číslo a MAC adresu. popřípadě přiložte fotografii obsahující tyto údaje.