Veškeré prvky od výrobce NodOn lze přidat a ovládat v jakékoliv Z-Wave síti spolu s dalšími certifikovanými Z-Wave zařízeními od jiných výrobců.

Zařízení pracují ve dvou režimech:

 • Samostatný režim (Standalone mode): NodOn zařízení přímo ovládá další Z-Wave prvky (stmívače, zásuvky, ...), aniž by muselo být přidané do Z-Wave sítě;
 • Režim brány (Gateway mode): NodOn zařízení ovládá jiná zařízení v dané Z-Wave síti, kde lze pomocí NodOn ovládat jiná zařízení skrz přidružení nebo scény.

Rozmístění tlačítek

Soft remote
Wall Switch
Octan

Úroveň baterie

Úroveň baterie zjistíte krátkým podržením tlačítek 1 a 2.

LED světlo
Úroveň baterie
Zelená
více než 50%
Oranžová
20% až 50%
Červená
méně než 20%


Tovární nastavení

Tovární nastavení přemaže paměť zařízení a obnoví veškeré parametry do továrních hodnot.

Pro tovární nastavení stiskněte na 1 s tlačítka 3 a 4.
Režim brány

Když je zařízení NodOn v režimu brány, tak komunikuje s řídící jednotkou (např. Fibaro, HC2/HCL). Zařízení lze přes Z-Wave síť konfigurovat, nastavovat a spouštět scény. Pokud jednotka bude mít poruchu (nefunguje), tak lze zařízení stále ovládat přes asociace, pokud je to v zařízení nastaveno.

Pro zprovoznění ve Fibaru:

 • Přidejte do Z-Wave sítě: postup viz Přidání do Z-Wave sítě.
 • Nastavte parametry: postup viz Přidání parametrů do zařízení NodOn ve Fibaru a jejich jednotlivý popis viz Popis parametrů. Není nutné nastavovat všechny parametry.
  • Pro ovládání scén se nemusí na zařízení nic nastavovat.
   UPOZORNĚNÍ!!! Nenastavujte parametr 1 a 2, případně je nastavte na hodnotu 0.
  • Pokud chcete ovládat zařízení pomocí asociace na jednom tlačítku, nastavte parametr 1 (platí pro tlačítka 1 a 3) nebo parametr 2 (platí pro tlačítka 2 a 4) na hodnotu 1 (popis parametrů viz Popis parametrů).
  • Pokud chcete ovládat zařízení pomocí asociace na dvou tlačítkách (horní zapne a dolní vypne), nastavte parametr 1 (platí pro tlačítka 1 a 3) nebo parametr 2 (platí pro tlačítka 2 a 4) na hodnotu 2 (popis parametrů viz Popis parametrů).
 • Nastavení přidružení (Asociací): postup viz Asociace (Přidružení)
 • Nastavení pro spouštění scén: Nastavte parametr 3 (viz příklad Přidání parametrů do zařízení NodOn ve Fibaru) a postupujte dle Použití zařízení NodOn ve scénách.

Přidání do Z-Wave sítě

 1. Uveďte řídící jednotku do režimu učení, dle návodu k dané řídící jednotce.
 2. Stiskněte a držte tlačítka 1 a 2 na prvku NodOn, do doby než LED bude svítit růžově (cca 1 s).
 3. Stiskněte tlačítko 1.
 4. LED jednou růžově blikne a po přidání do Z-Wave sítě zabliká zeleně.

Probuzení zařízení

 1. Uveďte řídící jednotku do režimu učení, dle návodu k dané řídící jednotce.
 2. Stiskněte a držte tlačítka 1 a 2 na prvku NodOn, do doby než LED bude svítit růžově (cca 1 s).
 3. Stiskněte tlačítko 2.
 4. LED jednou růžově blikne a po přidání do Z-Wave sítě zabliká zeleně.

Odstranění ze Z-Wave sítě

 1. Uveďte jednotku do režimu odstranění zařízení.
 2. Stiskněte a držte tlačítka 1 a 2 na prvku NodOn, do doby než LED bude svítit růžově (cca 1 s).
 3. Stiskněte tlačítko 1.
 4. LED jednou růžově blikne a po odebrání ze Z-Wave sítě zabliká zeleně.

Přidání parametrů do zařízení NodOn ve Fibaru

Upozornění: Toto je jen příklad nastavení parametrů. Od verze 4.120 lze používat Nodon ve scénách bez úpravy parametrů.

 1. Přejděte do zařízení NodOn v řídící jednotce Fibaro.

 2. Přejděte do záložky Advanced (Pokročilé).

 3. Posuňte stránku úplně dolů a tam klikněte na přidat parametr.

 4. Do prvního pole zadejte číslo parametru (tak jak je popisován níže nebo v přiložené dokumentaci), druhé ponechejte a do třetího zadejte požadovanou hodnotu
  (Příklad: Parametr 3 s hodnotou 1 - použití zařízení NodOn ve Fibaru).

 5. Uložte nastavení.
 6. Probuďte zařízení, viz Probuzení zařízení.
 7. Obnovte stránku a měli byste vidět hodnoty parametrů v modrém okně napravo v parametrech.

 • Tímto způsobem můžete nastavit veškeré parametry, které zařízení povoluje.

Popis parametrů:

 • Parametr 1: Tlačítka 1 a 3 (v základu hodnota 0):
  • Hodnota 0: Scene – Ovládání vašich zařízení pomocí scén.
  • Hodnota 1: Mono – Ovládání vašich zařízení přímo, přes Asociace (přidružení) jedním tlačítkem (skupina 2 - 5).
  • Hodnota 2: Duo – Ovládání vašich zařízení přímo přes Asociace (přidružení) dvěma tlačítky (skupina 6 – 7).

 • Parametr 2: Tlačítka 2 a 4 (v základu hodnota 0):
  • Hodnota 0: Scene – Ovládání vašich zařízení pomocí scén.
  • Hodnota 1: Mono – ovládání vašich zařízení přímo, přes Asociace (přidružení) jedním tlačítkem (skupina 2 - 5).
  • Hodnota 2: Duo – ovládání vašich zařízení přímo přes Asociace (přidružení) dvěma tlačítky (skupina 6 – 7).
 • Parametr 3: Typy scén (v základu hodnota 0):
  • Hodnota 0: Centrální scény – nejnovější ovládání scén. Nepoužíván Fibarem
  • Hodnota 1: Aktivace scény – starší ovládání scén, využíván Fibarem.
 • Parametr 4: Konfigurace chování tlačítka 1, když je nastaven mono profil (v základu hodnota 0):
  • Hodnota 0: Ovládání skupiny 2 - zapíná a vypíná zařízení, které jsou do této skupiny přidané.
  • Hodnota 1: Vše zapnout - pouze zapíná zařízení.
  • Hodnota 2: Vše vypnout - pouze vypíná zařízení.
 • Parametr 5: Konfigurace chování tlačítka 2, když je nastaven mono profil (v základu hodnota 0):
  • Hodnota 0: Ovládání skupiny 3 - zapíná a vypíná zařízení, které jsou do této skupiny přidané.
  • Hodnota 1: Vše zapnout - pouze zapíná zařízení.
  • Hodnota 2: vše vypnout - pouze vypíná zařízení.
 • Parametr 6: Konfigurace chování tlačítka 3, když je nastaven mono profil (v základu hodnota 0):
  • Hodnota 0: Ovládání skupiny 4 - zapíná a vypíná zařízení, které jsou do této skupiny přidané.
  • Hodnota 1: Vše zapnout - pouze zapíná zařízení.
  • Hodnota 2: Vše vypnout - pouze vypíná zařízení.
 • Parametr 7: Konfigurace chování tlačítka 4, když je nastaven mono profil (v základu hodnota 0):
  • Hodnota 0: Ovládání skupiny 5 - zapíná a vypíná zařízení, které jsou do této skupiny přidané
  • Hodnota 1: Vše zapnout - pouze zapíná zařízení.
  • Hodnota 2: Vše vypnout - pouze vypíná zařízení.
 • Parametr 8: LED Managment
  • Hodnota 0: Žádné LED.
  • Hodnota 1: Zabliká modře po každém stisknutím.
  • Hodnota 2: Zabliká pro potvrzení příkazu.
  • Hodnota 3: Povolení obou možností (Hodnota 1 a Hodnota 2).

Asociace (Přidružení)

Skupiny přidružení pro NodOn zařízení:

UPOZORNĚNÍ!! Pro použití asociací (přidružení) nastavte tlačítka do mono nebo duo režimu (parametr 1 a 2). Pokud budete mít nastavené tlačítka na scene control, tak vám asociace nebudou fungovat.

Příklad uvedení tlačítek 2 a 4 do mono režimu:
Postupujte dle postupu pro Přidání parametrů do zařízení NodOn ve Fibaru.
Od bodu 4 nastavte následující:

 1. Přidejte parametr 2 s hodnotou 1

 2. Dále již postupujte dle bodu 5 v Přidání parametrů do zařízení NodOn ve Fibaru.
 • Skupina 1: Lifetime – Zde je přidružená pouze řídicí jednotka Fibaro (doporučení: neměnit)
 • Skupina 2: Tlačítko 1 – platí pro MONO režim
 • Skupina 3: Tlačítko 2 – platí pro MONO režim
 • Skupina 4: Tlačítko 3 – platí pro MONO režim
 • Skupina 5: Tlačítko 4 – platí pro MONO režim
 • Skupina 6: Tlačítka 1 a 3 – platí pro DUO režim (horní zapíná, dolní vypíná)
 • Skupina 7: Tlačítka 2 a 4 – platí pro DUO režim (horní zapíná, dolní vypíná)

Použití zařízení NodOn ve scénách

 1. Přejděte do scén.

 2. Vytvořte novou blokovou scénu. 3. Do podmínky vložte zařízení NodOn s vámi požadovanou hodnotou (seznam hodnot pro daná tlačítka v tabulce níže).
 4. Po "Pak" (Then) vložte akci, která se má po stisku tlačítka na zařízení NodOn vykonat.
 5. Scénu uložte.

Tlačítko/akce
Jedno stisknutí
Dvojklik
Podržení tlačítka
Puštění tlačítka
Tlačítko 1
10
13
12
11
Tlačítko 2
20
23
22
21
Tlačítko 3
30
33
32
31
Tlačítko 4
40
43
42
41


Samostatný režim

Ve výchozím stavu je vypínač/klávesnice v samostatném režimu. To znamená, že může ovládat kompatibilní zařízení Z-Wave přímo bez použití brány (řídicí jednotky). Klávesnice pak funguje jako primární řídicí jednotka sítě.

Když je klávesnice v samostatném režimu, můžete:

 • Ovládat jedno nebo více zařízení (nejvýše 8) jediným tlačítkem: Profil MONO.
 • Ovládat jedno nebo více zařízení (nejvýše 8) dvěma tlačítky: Profil DUO.

Pozor: Nikdy neodpojujte trvale od napájení ovládané zařízení, aniž byste jej nejprve odebrali ze sítě klávesnice (viz Odstranění ze sítě Z-Wave)

Přidružení

Pozor: Před přidružením dříve používaného zařízení proveďte jeho odstranění ze sítě.

Přidružení se provádí ve třech krocích:

 1. Třikrát (rychle) stiskněte tlačítko ① pro aktivaci režimu přidružování.
  Kontrolní LED bude zářit modře.
 2. V následujících 10 sekundách zvolte tlačítko, které bude ovládat zařízení.
  • Krátký stisk jednoho z tlačítek na klávesnici (①, ②, ③ nebo ④) aktivuje profil MONO. Stisknuté tlačítko pak bude ovládat vaše zařízní.
  • Dlouhý stisk tlačítka ① aktivuje profil DUO, v součinnosti s tlačítkem ③. Tlačítka ① (zapnout) a ③ (vypnout) pak budou ovládat vaše zařízení.
  • Dlouhý stisk tlačítka ② aktivuje profil DUO, v součinnosti s tlačítkem ④. Tlačítka ② (zapnout) a ④ (vypnout) pak budou ovládat vaše zařízení.
 3. Kontrolní LED zabliká modře pro potvrzení vaší volby.
 4. V následujících 10 sekundách aktivujte na zařízení, které chce přidružit, režim přidání do sítě. Viz dokumentace k zařízení, které chcete přidružit.
  Kontrolní LED zabliká zeleně pro potvrzení procesu přidružení.

Pozor: V případě, že proces přidružení trvá příliš dlouho nebo se vyskytnou jiné problémy, kontrolní LED zabliká červeně.

Jakmile dojde k potvrzení přidružení, klávesnice může ovládat vaše zařízení, k čemuž jsou dostupné různé akce.

Profil MONO

Tento profil umožňuje ovládání přidruženého zařízení pouze jedním tlačítkem na klávesnici.

Krátký stisk tlačítka ①, ②, ③ nebo ④ (v závislosti na vaší volbě během procesu přidružení) zapne zařízení, druhý krátký stisk stejného tlačítka jej vypne.

Pokud zařízení podporuje „stmívací“ funkci (stmívací nebo žaluziový modul apod.):

 • Dlouhé stisknutí tlačítka ①, ②, ③ nebo ④ (v závislosti na vaší volbě během procesu přidružení) potom zesiluje světlo stmívače nebo rozpohybuje žaluzii směrem nahoru, dokud tlačítko nepustíte.


 • Druhé dlouhé stisknutí tlačítka ①, ②, ③ nebo ④ (v závislosti na vaší volbě během procesu přidružení) potom zeslabuje světlo stmívače nebo rozpohybuje žaluzii směrem dolu, dokud tlačítko nepustíte.Technické specifikace

 • Napájení: baterie CR2032
 • Frekvence: 868,42 MHz
 • Dosah venku (volné prostranství): 80 metrů
 • Dasah unitř (dokonalé podmínky): 40 metrů
 • Provozní teplota: 0°C - 40°C
 • Radiový protokol: Z-Wave plus (série 500)
 • Soft Remote a Octan mají magnet, díky němuž lze zařízení připevnit na jakýkoliv kovový povrch
 • Rozměry:
  • Soft Remote: 55x55x20 mm
  • Wall Switch: 80x80x15 mm
  • Octan: 80x80x15,5 mm
 • Hmotnost:
  • Soft Remote: 47g
  • Wall switch: 52g
  • Octan: 68g
 • Záruka: 2 roky

Instalace

 • Soft Remote: Soft Remote má na zadní straně magnet, díky kterému bude držet bez instalace na libovolném kovovém povrchu.

 • Wall Switch: Je dodáván s dvěma oboustranně lepícími pásky, kterými lze přichytit zařízení na zeď. Alternativně je možné zařízení přišroubovat (například ke klasické elektroinstalační krabici).  Možnosti upevnění  Správné umístění
 • Octan: Je dodáván s oboustrannými lepícími pásky, kterými lze přichytit základnu zařízení na zeď. Alternativně je možné základnu octanu přišroubovat (například ke klasické elektroinstalační krabici). Samotný ovladač obsahuje magnet, kterým drží v základně či jej lze odložit na na libovolný kovový povrch.  Možnosti upevnění  Možnosti umístění

Výměna baterie

 • Soft Remote: vyjměte kryt baterie na zadní straně, otočením (nehtem nebo mincí) a vytažením. Vyměňte baterii (před prvním použití vyjměte blokaci) a zase dejte zpět kryt baterie.  Výměna baterie  Odstranění blokace baterie
 • Wall Switch: Vyjměte zařízení z plastového rámečku a vyjměte tlačítka (před prvním použitím vyjměte blokaci baterie). Baterii opatrně vysuňte (POZOR: hrubé vytrhnutí přímo ven poškodí kontakt na baterii). Zasuňte novou baterii, zandejte klapky a vraťte zařízení zpět do rámečku.
   nebo


  vyjmutí rámečku  Výměna baterie  Odstranění blokace baterie
 • Octanu: Vyjměte kryt baterie (před prvním použitím vyjměte blokaci baterie), vyměňte baterii a znovu zandejte kryt baterie.