Pro ovládání více zařízení pomocí virtuálního tlačítka je zapotřebí vytvořit scénu nebo scény, která bude zařízení nastavovat na vámi žádanou hodnotu.


Například chcete pomocí virtuálního tlačítka měnit teplotu v hlavicích.


1) potřebujete scénu (například scénu níže):

V podmínce je jedno co vyberete, zda pokud je něco narušeno nebo ne. Důležité je to co se má vykonat. Na příkladu je podmínka, když je narušen magnetický kontakt.
Zde jen odškrtněte veškerý výběr co jde (žlutě orámováno). Pokud nechcete, aby se vám scéna spínala na událost, která je v podmínce.2) Potřebujete virtuální zařízení s tlačítkem, které bude scénu zapínat.

 • a) vytvořte nové virtuální zařízení

 • zadejte IP adresu HC2/HCL a port 80, Jméno (Name) a přiřaďte zařízení do místnosti.
   

 • Vyberte kolik tlačítek mít ve virtuálním zařízení, tlačítka můžete libovolně přidávat nebo ubírat.

 • Poté už jen napište příkaz pomocí REST API a uložte a otestujte zařízení.
  • Toto je příklad spuštění scény s ID 2 (najdete v URL adrese, dané scény.
  •  Metoda POST: , vytváří scény, spouští scény, více o metodě post na developer.fibaro.com v dokumentaci o REST API.
  •  /api/scenes/2/action/start : kam se má jednotka odkázat, aby spustila scénu.
  • HTTP/1.1: verze HTTP protokolu.
  • Host: IP adresa řídící jednotky.
  • Authorization: uživatelské jméno a heslo ve tvaru uzivatelske jméno:heslo převedené do base64 (odkaz).
  • Poté proveďte dvojté odentrování (zmáčkněte 2 krát klávesu Enter).