Po restartu (tlačítkem Restart v konfiguraci HC nebo tlačítkem na zadní straně zařízení) jednotky nebyla zjištěna ztráta naměřené teploty.


I po výpadku elektřiny a následném zapnutí řídicí jednotky nedošlo ke ztrátě dat z teplotních čidel. Řídicí jednotka si pamatuje vždy poslední naměřenou teplotu, kterou zařízení pošle.


Testováno na HCL i HC2 verze 4.053 se všemi prvky Fibaro. Jestliže se teplota u jiných prvků ztratí, vyberte jiné zařízení jako hlavní senzor (pokud jde o ztrátu teploty na hlavním senzoru). U bateriových zařízení zkontrolujte stav baterie. U magnetického kontaktu (FGK - 101 - 107) zkontrolujte teplotní čidlo ve svorkovnici. Pokud se i poté teplota nezobrazí, kontaktujte technickou podporu.