GC-100-*

Tovární nastavení zařízení řady GC-100 obnovíte zkratováním pinů 7 a 2 v prvním sériovém portu (nejblíže napájecímu konektoru), zatímco zařízení připojíte do napájení. Úspěšné provedení bude signalizovat rozsvícení indikační LED prvního IR výstupu, následné rozsvícení indikačních LED všech výstupů a nakonec zhasnutí všech indikačních LED IR výstup.

2. pin v sériovém konektoru je druhý zleva v horní řadě, 7. pin je druhý zleva ve spodní řadě.

Nejjednodušší způsob, jak oba piny zkratovat, je použitím malého plochého šroubováku.


GC iTach

Zastrčte větší kancelářskou sponku na papír cca 3 mm hluboko do malého otvoru vedle napájecího konektoru.

Úspěšné provedení bude signalizovat bliknutí všech LED najednou.


GC iTach Flex

Zařízení řady Flex uvedete do výchozího továrního nastavení pomocí malého tlačítka, které se nachází na boku, vpravo od konektoru Flex Link.

Tlačítko stiskněte a držte 8 sekund. Za 4 sekundy kontrolka zabliká, což signaluzuje WPS. Za 8 sekund kontrolka zabliká rychlejí, což signalizuje provedení obnovy továrního nastavení.


Odkaz na návod v původním znění: Resetting GC-100 to factory defaults