1. Záruka je poskytována firmou FIBAR GROUP Sp. Z o.o. (dále jen výrobce), v sídle v Poznan, ul. Lotnica1; 60-421 Poznan, zapsán v rejstříku vnitrostátního soudu v Poznani, VIII Ekonomické oddělení rejstříku vnitrostátního soudu, no. 370151, NIP 7811858097, REGION: 301595664 

  2. Výrobce je zodpovědný za fyzickou závadu vybavení (výroba nebo materiál) zařízení po dobu 12 měsíců od data zakoupení. 

  3. V trvání záruční doby, výrobce může odstranit jakýkoliv defekt zdarma, opravením nebo vyměněním (dle uvážení výrobce) jakékoliv defektní komponenty zařízení novými komponenty, které jsou náchylné k defektům. Pokud je oprava nemožná, výrobce zařízení vymění za nové nebo použité, které bude náchylné k jakýmkoliv defektům a jeho kondice nebude horší než originální zařízení poslané zákazníkem. 

  4. Ve speciálním případě, když zařízení nemůže být vyměněno se zařízením stejného typu (zařízení už není dostupné na trhu), výrobce ho může nahradit jiným zařízením podobného typu. Takový krok bude plněn obligací výrobce. Výrobce nevrací peníze. 

  5. Držitel platné záruky ji může uplatnit u garantovaného servisu. Pamatujte: před garantovaným servisem se poraďte s technickou podporou po telefonu nebo emailu. Více než 50% operací lze vyřešit vzdáleně, ušetřením peněz utracených za záruční proceduru. Pokud je vzdálená podpora nedostačující, zákazník by měl využít záruční reklamace (použitím stránky www.fibaro.com) v pořadí získat autorizaci. Pokud je záruka platná, zákazník obdrží potvrzení s unikátním RMA číslem. 

  6. Reklamace může být potvrzena i po telefonu. V tomto případě bude zákazník informován konzultantem před potvrzením reklamace. Ihned po potvrzení reklamace, konzultant sdělí zákazníkovi reklamační číslo (RMA číslo). 

  7. Jakmile je správně předložena reklamace, autorizovaný pracovník záručního servisu (dále AGS) by měl kontaktovat zákazníka. 

  8. Defekty v objevené v záruce by měli být vyřízeny do 30 dnů od obdržení zařízení k AGS. Časový interval by měl být navýšen časem, kdy zařízení je v AGS. 

  9. Poškozené zařízení by mělo být poskytnuto s vybavením a dokumenty dokazující koupi zařízení). 

  10. Části vyměněné pod zárukou jsou majetkem výrobce. Záruka pro všechny vyměněné části by měla být stejná jako doba záruky originálního zařízení. Záruční doba vyměněných částí nebude prodloužena 

  11. Částka na poštovné hradí zákazník. Při neoprávněném zavolání servisu, hradí zákazník servisu všechny poplatky spojené s cestou. 

  12. AGS nepřijme reklamaci pouze v případě: - zařízení bylo zneužito nebo nebylo pozorované, - zařízení bylo zákazníkem podáno nekompletní, bez příslušenství nebo jmenovky, - bylo rozhodnuto, že chyba nebyla způsobena materiálem nebo výrobní chybou zařízení, - záruční dokument nemá podklady zakoupení 

  13. Výrobce není odpovědný za škodu způsobenou chybou zařízení. Výrobce není odpovědný za nepřímé, vedlejší, speciální, vyplývající nebo trestné poškození, nebo jakékoliv škody včetně, kromě jiného ušlého zisku, ukládání, údajů, ušlých benefitů nárokovaných 3. stranou a škody majetku nebo zranění plynoucí z nebo souvisejících použití zařízení 

  14. Záruka se nevztahuje na: 

 • mechanické poškození způsobené zákazníkem 
 • škody způsobené vnějšími příčinami (potopa, bouře, oheň, přírodní katastrofy, ...) 
 • škody způsobené poškozením softwaru, útokem počítačového viru nebo chybou v updatu zařízení¨
 • poškození plynoucí z: špatné elektrické sítě, poškození LAN sítě, špatné zapojení, které není v souladu s manuálem 
 • škody způsobené skladováním v extrémně nepříznivých podmínkách (vysoká vlhkost, vysoká teplota, příliš nízká teplota, prach. Podmínky, ve kterých zařízení může pracovat, jsou v instalačním návodu daného zařízení. 
 • škody způsobené příslušenstvím, které není doporučeno výrobcem 
 • škody způsobené instalací do elektrický sítě se špatnými pojistkami. 
 • škody způsobené zákaznickou chybou při údržbě a neodborných opravách definovaných v instalačním manuálu. 
 • škody způsobené podvrženými náhradními díly nebo příslušenstvím jenž není určeno pro daný model, neodbornou manipulací. 
 • škody způsobené vadným zařízením nebo příslušenstvím 


15. Rozsah záručních oprav nesmí obsahovat pravidelnou údržbu a inspekci, částečné čištění, úpravy, instalační kontroly, korekce nebo chyby v programování parametrů a ostatní aktivity měl by dělat zákazník. Záruka se nevztahuje na opotřebení zařízení a komponentů v instalačním návodu a technickou dokumentaci, který definuje provozní životnost. 

16. Pokud poškození není pod zárukou, výrobce si vyhrazuje právo opravit tyto škody dle svého uvážení, opravit poškozená nebo zničené části nebo pokud je nutná oprava nebo výměna 

17. Záruka nesmí vyloučit, omezovat nebo pozastavit práva zákazníka pokud jsou práva zákazníka v rozporu s kupní smlouvou.