Pokud jednotka Fibaro HC nezobrazuje dostupnou novou verzi pro aktualizaci, zkuste některý následujících postupů:

  • Pokud je v konfiguraci dostupné tlačítko Force Update (Vynutit aktualizaci), stiskněte jej.
  • Restartujte jednotku HC.
  • Vytáhněte z řídicí jednotky síťový (datový) kabel, vyčkejte, až zhasnou LED indikující připojení k síti a k Internetu. Potom kabel opět připojte. V sekci Nastavení by se měla objevit nová aktualizace

nedoporučujeme koncovým uživatelům instalovat BETA verze (jedná se o testovací  software a může obsahovat chyby)