Jak je uvedeno v instalačním návodu pro detektor kouře Fibaro FGSS-001, funkce opakovače je podporována, právě pokud je toto zařízení připojeno na trvalý zdroj napětí (12/24 V). Na tímto zdrojem musí být 

detektor napájen již v okamžiku vkládání (přihlašování) přístroje do sítě Z-Wave.


Pokud byl detektor doposud provozován s bateriovým napájením, je pro zprovoznění funkce opakovače nutné jej ze sítě Z-Wave vyjmout (odhlásit), připojit na zdroj napětí 12/24 V a opětovně jej vložit (přihlásit) k řídicí jednotce HC2 do sítě Z-Wave.


V případě FGSS-002 tato funkce není podporována, protože tento výrobek není možné trvale napájet.