1. Přejděte do panelu Centrum upozornění v Konfiguraci (Configuration/Notification center) a zkontrulujte, zda má zařízení předlohu. Pokud nemá předlohu tak v daném zařízení v záložce pokročilé je tlačítko stáhnout (download). Předlohu stáhněte a pošlete na technickou podporu. A ta dále bude přeposlána do Fibara pro vytvoření řádné předlohy. Není však jisté, kdy pro zařízení vytvoří Fibaro předlohu.


  2. Pokud se zařízení zobrazí s předlohou a nezobrazuje se správně
    1. Pokud nejsou vidět parametry, zkuste parametry přidat ručně, jejich popis by měl být v návodu. Příklad:

    2. Pokud zařízení nefunguje správně, tak v záložce advanced je tlačítko "Částečně překonfigurovat zařízení" (Soft Reconfigure device). Zde se změní pouze parametry v nastavení na tovární, ostatní parametry (jméno, umístění v místnosti, ID, zařízení ve scénách) zůstane netknuto

    3. Pokud nepomůže "částečná rekonfigurace". Stiskněte tlačítko "nastavit na výchozí hodnoty" (reconfigure device). Toto tlačítko odebere zařízení ze Z-Wave sítě (pokud je bateriové je nutné ho probudit) a zase ho do Z-Wave sítě přidá, zde se změní kompletní nastavení zařízení (ID, Jméno, Umístění v místnosti,...)

  3. Pokud se zařízení správně nezobrazí, ani po rekonfiguraci zařízení. Odeberte zařízení ze Z-Wave sítě a poté opět přidejte. Zkontrolujte zařízení od bodu 1. Pokud zařízení i po kontrole se bude zobrazovat jinak než by mělo, tak kontaktujte technickou podporu.