Nastavení SIPu v DoorBirdu

Přejděte do nastavení SIPu v aplikaci DoorBird (Settings → Administration → Login → SIP Settings).

 • Aktivujte SIP.
 • Aktivujte „Allow incoming calls“.
 • Přidejte uživatele smarthome@loxone.com do Allowed SIP Users.
 • Uložte nastavení.


⚠UPOZORNĚNÍ: V Loxone aplikaci je nutné nastavit audio kodek PCMU/8000/1 (odpovídá G.711 µlaw se vzorkováním 8000 Hz) pro příjem zvuku z dveřní stanice.

Přidání uživatelsky definovaného interkomu:

 1. V Loxone Config přidejte Síťové zařízení „Uživatelem definovaný intercom“.
 2. V Obraz po zazvonění (interní) nastavte následující URL ve tvaru: http://uzivatelske_jmeno:heslo@IP_DoorBirdu/bha-api/image.cgi
 3. V URL videostream (interní) nastavte následující URL ve tvaru: http://uzivatelske_jmeno:heslo@IP_DoorBirdu/bha-api/video.cgi
  příklad: http://ggxxxx0001:yyyyyyyyyy@10.0.0.50/bha-api/video.cgi
 4. Vyplňte uživatelské jméno a heslo kamery.
 5. Přidejte kameru do místnosti a přiřaďte jí do příslušné kategorie.
 6. Host pro Audio  a Host pro Audio (externí) nastavte IP adresu DoorBirdu.

Zprovoznění upozornění:

V Loxone:

 1. Přidejte do projektu Virtuální vstup.

 2. V Objekt na který odkazuje → Obecné si zapamatujte Připojení“. V příkladu je to VI6.

 3. Přidejte do místnosti a připojte k zařízení, které to bude kontrolovat. V příkladu se zapne světlo, ale v reálné instalaci může jít o spínanou sirénu. 

V DoorBirdu (v Prohlížeči):

Otevírání dveří:

V Loxone:

 1. Přidejte do projektu Virtuální výstup.
 2. Do adresy vyplňte IP adresu ve tvaru: http://uzivatelske_jmeno:heslo@IP_DoorBirdu.
  Příklad: http://ggxxxx0001:yyyyyyyyyy@10.0.0.50
 3. Zůstaňte ve „virtuálním výstupu“ a přidejte „virtuální výstup příkazu“.
 4. Tam zadeje do Instrukce při zapnutí následující: /bha-api/open-door.cgi.
 5. Nyní jen přidejte virtuální výstup příkazu do místnosti a můžete jej spojit například s tlačítkem.

Zapnutí IR přísvitu:

V Loxone

 1. Přidejte do projektu Virtuální výstup.
 2. Do adresy vyplňte IP adresu ve tvaru: http://uzivatelske_jmeno:heslo@IP_DoorBirdu.
  Příklad: http://ggxxxx0001:yyyyyyyyyy@10.0.0.50
 3. Zůstaňte ve „virtuálním výstupu“ a přidejte „virtuální výstup příkazu“.
 4. Tam zadeje do Instrukce při vypnutí následující: /bha-api/light-on.cgi.
 5. Nyní jen přidejte virtuální výstup příkazu do místnosti a lze ho spojit například s tlačítkem.

Příklad propojení

Externí odkazy