Sběrnicový stmívač DALI 2 s napájením 12  48 V ss a 2 kanály, s ovládáním jasu LED pásků/zdrojů a stmívatelný pomocí PWM.


U dvou kanálového modulu se nastavují režimy pomocí tzv. programovacího tlačítka. Tyto režimy se nastavují ručně podle toho, co je požadováno řídit.


Ukázka Zapojení


Režimy, které je možné nastavit

  • Režim jednoho DT6 světla – oba výstupy jsou řízeny současně.
  • Režim dvou DT6 světel – oba výstupy jsou řízeny jednotlivě.
  • Režim laditelné bílé DT8   oba výstupy jsou řízeny dle nastavení teploty bílé barvy.

Nastavení režimu řízení

  1. Stiskněte tlačítko krátce pro aktivaci LED.
  2. Stiskněte tlačítko dlouze dokud LED nebude svítit fialově, modře nebo žlutě.
  3. Stiskem tlačítka zvolte režim řízení:
    • Fialová: Oba kanály řízené současně
    • Modrá: Oba kanály řízeny jednotlivě
    • Žlutá: Oba kanály řízeny jako laditelná bílá
  4. Dlouze podržte na potvrzení režimu, než začne LED blikat zeleně pro potvrzení nastavení.