Aktualizovat jde pouze prostřednitvím paměťové karty microSD naformátované na souborý systém FAT32. Použijte paměťovou kartu s kapacitou alespoň 1 GB. Zároveň MDT doporučuje kapacitu do 4 GB. Ověřili jsme, že je možné provést upgrade i s kartou Kingston 16 GB microSDHC s menším (2GB) FAT32 oddílem vytvořeným na začátku pomocí nástroje Správa disků (Disk Management) ve Windows.

Příprava

 1. Stáhněte příslušnou aktualizaci pro bránu DALI Control 64 z produktové stránky na www.mdt.de.
 2. Rozbalte archiv s firmware na vašem PC. Ten obsahuje soubory .bin pro brány:
  D1_xxxx.bin pro SCN-DA641.04
  D2_xxxx.bin pro SCN-DA642.04
 3. Zkopírujte příslušný soubor .bin do kořenového adresáře karty microSD.

Doporučujeme taky vytvořit zálohu/export konfigurace brány v její DCA (Device Configuration App) v ETS.

Aktualizace

Poznámka: Slot pro kartu microSD je při dodání zakrytý nálepkou. Je napravo od připojovací svorky 230 V. Odstraňte nálepku a po dokončení aktualizace slot opět zalepte.

 1. Vypněte napájení 230 V brány.
 2. Vložte paměťovou kartu do brány podle obrázku.
 3. Stiskněte a držte programovací tlačítko.
 4. Znovu zapněte napájení 230 V (tlačítko držte stisknuté).
 5. Až programovací LED začne blikat, uvolněte programovací tlačítko a počkejte pět sekund.
 6. Odpojte napájení a vyjměte paměťovou kartu.
 7. Aktualizace je nyní dokončena. Znovu zapněte napájení a uvěďte bránu do provozu přes ETS.

Aktuální verzi firmwaru lze zkontrolovat prostřednitvím informací o zařízení v ETS.