Jaký je rozdíl mezi Shelly 1 a Shelly 2.5?

Shelly1 má jeden kanál s maximální zátěží 16 A a externí piny pro flash zařízení. Shelly 2.5 je dvoukanálové relé s maximálním proudem 10A na kanál a má také funkci pro měření výkonu, ale měří celkovou spotřebu přes obě relé. Shelly 1 je jediný výrobek, který má čisté kontakty (nazývané také suché kontakty).

Jaký je rozdíl mezi relé Shelly 1 a Shelly 1PM?

Shelly1 PM má měření výkonu, ale na druhé straně má Shelly1 externí vývody pro flash zaťízení a čisté kontakty. Shelly1PM nemá čisté kontakty (nazývané také suché kontakty). Také Shelly1PM má teplotní ochranu a ochranu proti přetížení.  

Existuje ještě Shelly 2? Jaký je rozdíl v modelu Shelly 2.5?

Model Shelly2.5 zcela nahrazuje model Shelly2. Má samostatné měření výkonu pro každé relé, maximální zatížení je 10 A na kanál, integrovanou ochranu proti teplotě a přetížení, externí anténu pro lepší dosah, menší rozměry než Shelly2. Shelly2.5 má dva konektory, L a L1. Pro dosažení plné výkonové kapacity 10 A na kanál by měly být oba připojeny k vodiči LINE/HOT od jističe. Vnitřně jsou propojeny.

K čemu je režim odpojeného tlačítka (detached switch)?

Jedná se o režim, pomocí kterého můžete zrušit vazbu pro ovládání mezi vstupem modulu a jeho výstupem.

Lze je používat nezávisle na sobě, např. používá se pro jiné akce v např. Node-red / Home Assistant / OpenHAB a dalších systémech.

Mohu používat jak Shelly Cloud, tak MQTT?

Pouze u Shelly H&T, jak je tomu nyní, ale v budoucnu by mohla přijít aktualizace firmwaru pro další zařízení Shelly. 

Co mohu dělat, když se mi nedaří nastavit zařízení Shelly pomocí aplikace v telefonu?

Nejprve se ujistěte, že žádné zařízení není nastaveno na automatické přepínání do otevřené sítě, protože by to mohlo narušit proces nastavení. Proveďte obnovení továrního nastavení a zkuste aplikaci spustit znovu. Poznámka: Váš SSID na domácí síti Wi-Fi musí mít 3 až 36 znaků. Heslo je omezeno na maximálně 33 znaků. Některé speciální znaky v SSID a hesle nejsou povoleny.


Zkuste místo toho použít počítač nebo telefon s prohlížečem. Po obnovení továrního nastavení vytvoří zařízení Shelly vlastní síť wifi s identifikátorem SSID Shelly-XXXXXX. Připojte se k této síti a pomocí prohlížeče se připojte k webu http://192.168.33.1. Poté můžete zařízení Shelly nakonfigurovat. Doporučujeme použít statickou IP adresu (a to je popsáno v jiném návodu). Jakmile je zařízení Shelly nastaveno ve vaší síti, aplikace telefonu jej objeví.

Zařízení Shelly je zapnuté, ale v aplikaci Cloud se zobrazuje jako offline

Zkuste to vyřešit krok za krokem. Nejprve restartujte router a/nebo přístupový bod a zkontrolujte, zda se připojení obnovilo. Pokud je zařízení stále offline, proveďte obnovení továrního nastavení (5krát zapnout/vypnout nebo 5krát stisknout momentální tlačítko, a to během jedné minuty od připojení k napájení). Měli byste slyšet rychlé cvaknutí relé. Poté budete muset zařízení znovu přidat do svého účtu. Pokud máte s přidáním problémy, zkontrolujte, zda správně zadáváte SSID a heslo, a také zkontrolujte, zda váš router pracuje na frekvenci 2,4 GHz. Pokud je vše ověřeno, zkontrolujte adresu přidělenou zařízení Shelly z routru a zadejte ji do prohlížeče. V rozhraní klikněte na restartování zařízení a pokud se zobrazí změny, obnovte stránku.  

Mé zařízení má pravidelné problémy s připojením Wi-Fi

Zkontrolujte, zda má vaše zařízení nejnovější verzi firmwaru. Když je zařízení online, přejděte do nastavení zařízení, klikněte na "informace o zařízení" a zkontrolujte, jaký je stav signálu Wi-Fi, který zařízení přijímá. Pokud je signál slabý, může to být příčinou odpojení. Dalším důvodem může být, že se pokoušíte používat opakovací zařízení. Zkontrolujte, zda router a opakovač generují stejný SSID a na jakém rozsahu signálu pracují - 2,4Ghz nebo 5Ghz ( zařízení Shelly pracují pouze s 2,4Ghz). Když je zařízení offline, proveďte postup resetování podle pokynů v příručce a poté nastavte statickou IP adresu. Statická IP adresa zlepšuje stabilitu, ale mějte na paměti, že IP adresy musí být mimo rozsah DHCP. Pokud je například rozsah DHCP 192.168.1.100-254, musíte nastavit IP adresu pod tímto rozsahem. Nastavte také adresu IP výchozí brány.  

Jak zjistit, jaký je signál RSSI?

Existují 2 možnosti kontroly signálu RSSI. První možností je přejít do nastavení zařízení a kliknout na kartu Informace o zařízení. Je třeba vyhledat údaje o signálu WiFi. Další možností je získat IP adresu zařízení Shelly a zadat ji do prohlížeče počítače http://ShellyIP/status . Odtud můžete sledovat, jaký je váš aktuální signál v dBm.  

V aplikaci nemohu zařadit své zařízení do domácí sítě

Neúspěšný pokus o zařazení zařízení Shelly do domácí sítě a aplikace Shelly může mít různé příčiny. 

  1. Věnujte pozornost délce identifikátoru SSID a hesla. Musí mít délku od 3 do 36 znaků.
  2. Aplikace při zadávání těchto údajů rozlišuje malá a velká písmena. Ujistěte se, že v SSID a hesle dodržujete velká/malá písmena.
  3. Zkontrolujte nastavení svého routru. Ujistěte se, že váš router NEblokuje přenosy UDP. Pokud jsou v nastavení routeru aktivovány, odstraňte funkci IP Isolation/SSID isolation/Mac Filtering.
  4. Zkontrolujte, jakou frekvenci váš router podporuje. Zařízení Shelly používají pouze signál 2,4 GHz. Pokud jsou aktivovány oba, ale přesto nemůžete přidávat zařízení, zkuste dočasně zakázat 5Ghz kanál.

Nemohu ovládat zařízení Shelly prostřednictvím služby Alexa/Google Home

Povolte Cloud prostřednictvím aplikace Shelly nebo webového uživatelského rozhraní, přidejte skill Alexa nebo Google Home a propojte svůj účet s Alexou nebo Googlem.

Nemohu přidat své zařízení do služby Cloud

Restartujte router a zkuste zařízení přidat znovu. Pokud se zařízení stále nepodařilo úspěšně zařadit, zkontrolujte IP adresu zařízení Shelly a zadejte ji do webového prohlížeče. Poté po načtení webového rozhraní zkontrolujte v pravém rohu, zda funguje karta Čas. Pokud ne, znamená to, že zařízení nemá připojení k internetu a problém může být ve výchozí bráně, firewallu, DNS atd.

Jak upravit/odstranit své místnosti?

To je možné po kliknutí na tlačítko Nastavení v pravém rohu aplikace a následném kliknutí na ikonu tužky.

Kalibrace nefunguje

Ujistěte se, že při pohybech rolet zařízení ukazuje spotřebu energie. Poté otevřete nastavení zařízení a zvyšte čas otevření/zavření z výchozího času 20 s na 60-90 s a znovu zkuste funkci kalibrace. Pokud se opět zobrazí chyba, postupujte podle níže uvedených kroků: 1. Zkontrolujte IP adresu Shelly. 2. V prohlížeči počítače proveďte následující příkaz: http://ShellyIP/settings/roller/0?off_power=103. Spusťte novou kalibraci.

Nemohu se přihlásit do aplikace pomocí svých přihlašovacích údajů

Všimněte si, že účty pro webovou stránku pro objednávání (shelly.cloud) a platformu pro ovládání zařízení (my.shelly.cloud) jsou odlišné a nezávislé. Musíte mít 2 účty. 

Jak přidat scény?

Chcete-li vytvořit scénu, stiskněte tlačítko umístěné v pravém horním rohu obrazovky a vyberte z rozevírací nabídky "Add Scene" (Přidat scénu). Po výběru názvu, místnosti, ve které se bude nacházet, a vhodného obrázku se scéna rozdělí na 2 hlavní fáze: Kdy (podmínky, které musí být splněny, aby se scéna aktivovala. Podmínky můžete přidat v závislosti na typu zařízení nebo času. Shelly Cloud má možnost přidat mnoho podmínek, které musí být pravdivé, aby se scéna splnila. Pokud chcete přidat ještě jednu podmínku, musíte stisknout tlačítko "AND". Pokud plnění scény závisí na více faktorech, například osvětlení se zapne, pokud je čidlem detekován pohyb, ale je jich více, můžete použít funkci "OR". Více podmínek "OR" můžete uspořádat tak, že do nich vložíte více podmínek, které musí být pravdivé.   Pokud jde o "Do fáze - Akce", lze je také skládat za sebe. Typ akce závisí na typu zařízení Shelly, které jste přidali. Každý příkaz k provedení může být proveden se zpožděním. Pro tento účel je třeba doplnit potřebný čas v minutách nebo sekundách. Aktivní čas, ve kterém scéna pracuje, je společný a ovlivňuje všechny podmínky. Aby bylo možné splnit některou z vybraných podmínek, musí být aktivní celá scéna.

Jak mohu povolit funkci MQTT?

Povoluje se v pokročilém nastavení pro vývojáře, které je dostupné pouze z webového uživatelského rozhraní. Je třeba zkontrolovat IP adresu Shelly. Poté ji zadejte do prohlížeče pro přístup k webovému uživatelskému rozhraní - například http://192.168.1.50.

Kde je moje historie spotřeby, že se v aplikaci nezobrazuje?  

Pokud chcete sledovat historii spotřeby svého zařízení, je nutné být připojen ke cloudu.

Je možné vytvořit scénu na určitém kanálu mého zařízení?  

Kanály se v aplikaci zobrazují samostatně. To znamená, že jsou nezávislé a pro různé kanály můžete vytvořit různé scény.

Zapomněl jsem heslo do aplikace, když kliknu na tlačítko pro obnovení hesla, nepřijde mi e-mail 

Ujistěte se, že zadáváte přihlašovací údaje k účtu aplikace Shelly, nikoli k webové stránce shelly.cloud. Pokud je vše vyplněno správně a e-mail vám nepřichází, zkontrolujte schránku SPAM vašeho poštovního klienta.

Jak mohu do svého zařízení nainstalovat firmware BETA?

Kroky je třeba provést ze stejné sítě, kde je přidáno vaše zařízení. Zkontrolujte IP adresu svého zařízení. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte: http://ShellyIP/ota?url=http://provided-url-of-the-beta-version 

Jak získat adresu IP nebo ID zařízení Shelly?

U zařízení již přidaných v aplikaci Shelly APP můžete IP adresu zařízení zjistit v aplikaci Shelly APP v části zařízení, 

Nastavení a "DEVICE INFORMATION" (Informace o zařízení).

Mohu používat zařízení Shelly bez nulového vodiče (N)? 

Jenom moduly Shelly1L a Shelly Dimmer2

Moje zařízení Shelly H&T ukazuje jiné teploty než jiné zařízení. Je to přesné? 

Přístroj Shelly může ukazovat vyšší teplotu, pokud jste jej drželi v ruce nebo jste právě prošli procesem konfigurace. Nastavte jej na zřídkavé zasílání aktualizací (více než 0,5˚ a možná vypněte spouštění vlhkosti) a nechte jej 30 minut nerušeně stát, pak jej znovu porovnejte.  Několik dalších informací: Jelikož je zařízení tak malé, jak je, může být ovlivněno teplotou vlastních obvodů. Když mezi měřeními spí, vrátí se na pokojovou teplotu. Poté se probudí a rychle provede přesné měření. Když je vzhůru během procesu konfigurace nebo aktualizace firmwaru, přesné měření není možné.

Moje baterie Shelly H&T se vybíjí

Pokud se aktualizuje při každé malé změně nebo podle častého plánu, dramaticky to ovlivňuje životnost baterie. Vyzkoušejte nastavení jako 1˚, žádné aktualizace spouštěné vlhkostí a v 6hodinovém rozvrhu. Také pokud je zařízení Shelly v prostředí, kde se často střídá regulace teploty, například v mrazáku nebo lednici, bude to mít také negativní vliv na životnost baterie. Zvažte ještě větší nastavení teploty pro spouštění aktualizací nebo plánujte častější výměnu baterií.

Nemohu najít svůj přístroj Shelly H&T v síti

Přístroj H&T se mezi plánovanými odečty uspí a okamžitě se vrátí do režimu spánku, pokud není potřeba hlášení o vlhkosti a teplotě. Chcete-li provést změny nastavení, můžete H&T probudit sejmutím krytu a stisknutím červeného tlačítka vedle baterie.

Mohu použít stmívací knoflík jako vstup „SW“ do přístroje Shelly 1 nebo Shelly 2.5?

Ne, to není vhodné. Mezi vstupy SW a L zařízení Shelly1 nebo Shelly2.5 by měl být připojen pouze vypínač nebo tlačítko. Stmívač připojený ke vstupu SW by nikdy neumožnil stmívání, protože výrobky Shelly používají relé k jednoduchému zapnutí nebo vypnutí zátěže. 

Které výrobky Shelly umožňují stmívání? 

Stmívání zatím umožňuje pouze výrobek Shelly RGBW2, a to pro 12/24V LED osvětlení.a Shelly Dimmer2 pro halogenová světla, stmívací LED a feromagnetické transformátory.

Mohu použít jakýkoli výrobek Shelly pro ovládání tepla, například podlahového vytápění, radiátoru, klimatizace/topení apod.?

Ano, ale záleží na tom, jaký druh topného systému a jaký výkon používá. Aplikace Shelly má funkci "Plánování teploty". Klikněte na nastavení a pokud je v místnosti Shelly H&T, mělo by se to zobrazit.

Co dělají možnosti „spínaný výstup“ a „spínané tlačítko“ v části "akce"?

Zařízení Shelly lze nakonfigurovat tak, aby na základě určitých akcí odeslalo požadavek http. Můžete například zajistit, aby dvě relé Shelly spolupracovala bez připojení ke cloudu (pomocí scény nakonfigurované v aplikaci) nebo jakéhokoli rozbočovače či softwaru pro domácí automatizaci.


Pokud do obou "tlačítkem spínaných" poloh ON a OFF jednoho relé Shelly vložíte adresy http://192.168.1.188/relay/0?turn=on a http://192.168.1.188/relay/0?turn=off, přičemž 188 je adresa jiného relé, můžete je přimět, aby fungovaly společně, jako trojcestný vypínač.


Akce "spínaný výstup" se provedou při změně stavu relé bez ohledu na to, zda změnu relé způsobí fyzický spínač, časovač, aplikace, scéna nebo webové uživatelské rozhraní. Akce "přepnuto tlačítkem" se provedou pouze při změně fyzického spínače připojeného k Shelly. Pokud zapnete nastavení "odpojený spínač" v části "režim tlačítka", máte k dispozici ještě více možností.


Zdroj: https://www.facebook.com/notes/shelly-support-group-english-version/faq-frequently-asked-questions/2069115793187774/