Řídicí jednotky firmy Neets používané pro ovládání audio/video techniky v posluchárnách, učebnách, jednacích místnostech, muzeích  apod., mohou jednoduše ovládat i světla, žaluzie a další zařízení připojená pomocí sběrnice DALI.  

Použití svítidel ovládaných po sběrnici DALI  je obvyklé v budovách v komerčním a vzdělávacím segmentu díky jednoduchosti použití, snadnému ovládání a konfiguraci a velkému rozšíření a dostupnosti širokého sortimentu svítidel s DALI ovládáním.

Ke sběrnici DALI je možno řídicí jednotky Neets připojit buď pomocí převodníku DALI RS232, nebo s převodníku DALInet.

 

Charakteristiky řešení

 • Možnost aktivace 16 ti scén definovaných v zařízeních na sběrnici DALI
 • Možnost ovládání 16 ti skupin  definovaných v zařízeních na sběrnici DALI- povely Zap/Vyp/Přidat/Ubrat
 • Jednosměrné ovládání zařízení na DALI sběrnice ze všech  typů jednotek Neets
 • Možnost ručního ovládání scén na DALI
 • Bezplatný driver pro připojení k DALI sběrnici 
 • Možnost zákaznického pojmenování tlačítek ovládajících scény 
 • Připojení pomoci rozhraní  Ethernet nebo RS232 
 • Možnost ovládání více DALI zařízení a sběrnic pomocí více převodníků DALINet/RS232  (max. 64 DALI zařízení na jedné sběrnici)
 • Díky použití převodníků s funkcí multimaster je možno světla a relé na sběrnici DALI možno ovládat paralelně s jednotkou Neets např. z běžných vypínačů připojených pomocí modulů DALI4sw


Ilustrační schéma zapojení pro ovládání zařízení na sběrnici DALI z řídicí jednotky Neets:

 

Soubory driveru řízení sběrnice DALI se podle typu komunikace jmenují Foxtron - DALI232.dvc a Foxtron - DALInet.dvc a lze je stáhnout přes Neets project designer přímo do projektu.

 

Postup zprovoznění

 1. Připojte a nakonfigurujte zařízení na DALI sběrnic a nakonfigurujete z  PC konfiguračním programem (např. DALIconfig) přes převodník DALInet.
 2. Zařízením, která mají být ovládána z jedntky Neets nakonfigurujte jejich příslušnost a hodnoty parametrů pro scény 0 až 15 (na jakou hodnotu se nastaví výkon zařízení při aktivací této scény), nebo jejich jejich příslušnost do skupin 0 až 15
 3. Přidejte do projektu driver pro DALI bránu Foxtron DALInet či Foxtron DALI232.
 4. V záložce “Základní” zařízení zadejte IP adresu převodníku DALInet a číslo portu 23, nebo parametry portu RS232, podle způsobu připojení DALI sběrnice.
 5. Zařízení na DALI sběrnici se ovládají vyvoláním DALI scén č. 0 až 15 nebo povely Zap/Vyp/Přidat/Ubrat vysílaným zařízení ve skupinách č. 0 až 15
 6.  Tyto povely se přiřadí zvoleným tlačítkům nebo ikonám v grafickém uživatelském rozhraní systému Neets.

 


 

 

Základní informace o driveru a popis 

Základní nastavení driveru pro kompatibilní převodníky DALI232 a DALINet

 

Pro převodník DALI RS232 se zadávají parametry portu RS232

 

Pro převodník DALI Net (IP verze) se zadává IP adresa převodníku DALINet, číslo portu 23 a typ komunikace TCP

 

DALI sběrnice- použití kabelu s pěti vodiči

Délka dvou vodičů sběrnice DALI mezi dvěma zařízeními je max. 300m při průřezu 1,5mm2.

Je nutno spočítat max. odběr všech zařízení na sběrnici DALI a ověřit nepřekročí-li kapacitu napájecího zdroje sběrnice DALI.

 

 

Převodník DALI RS232  typ DALI232 

 • připojení sběrnice DALI- šroubové svorky
 • napájení na konektoru RS232  5-12 V ss, 5mA
 • konektor převodníku RS232 D-SUB  (cannon) DE-9 F
 • pin 4 konektoru  Vcc = napájení převodníku DALI232 (aktivní signál DTR, nebo externí napájení 5-12V)
 • indikační LED diody pro signalizaci napájení, provozu na sběrnici a stavy převodníku
 • galvanické oddělení  DALI od RS232, 5 kV 
 •  stupeň krytí IP20

 


Převodník DALI / Ethernet - typ DALInet

 • napájení PoE nebo 9-32 V ss
 • umožňuje ovládání zařízení na sběrnici DALI a jejich konfiguraci (z PC konfiguračním programem) 
 • indikace komunikace na sběrnici DALI
 • Převodník DALInet podporuje multimaster komunikaci (více zařízení, která aktivně odesílají data na sběrnici DALI, např. tlačítka i řídicí systém Fibaro)
 • galvanické oddělení DALI/Ethernet

 


POZNÁMKY

 • Pro ovládání motorů žaluzií pomocí modulu DALI4rel  se realizuje bezpečnostní logika řízení motorů žaluzií při ovládání dvěma spínači (aby nešly současně sepnout směry nahoru/dolů) sériovým zapojením výstupních kontaktů. Nejprve spínací potom přepínací kontakt.
 • Minimální doba sepnutí výstupu relé na modulu DALI4rel        (např. pro naklápění lamel žaluzií) je taková, jak rychle mu zvládne poslat řídící jednotka dva příkazy (není to nijak omezeno).
 • Délka vedení od vstupu modulu DALI4SW k ovládacím bezpotenciálovým spínačům je max. jednotky metrů
 • Při použití převodníku DALI232 je řeba zajistit napájení převodníku na pinu č. 4 konektoru  RS232 D-SUB  (cannon) DE-9 F . Napájecí napětí 5-12Vss , 5mA