Co je potřeba k zapojení

 • Řídící jednotka od Neets schopna předávat příkazy přes TCP, například SieRRa II.
 • Raspberry PI (dále jen převodník). Poslouží jako převodník z Ethernetu na Modbus TCP.
 • Zařízení přijímající příkazy přes Modbus TCP, například klimatizace Atrea nebo jiné zařízení.

Přihlašovací údaje

Pro SSH:

 • uživatelské jméno: root
 • heslo: pS5aFs7K5GqV

Pro webovou administraci:

 • uživatelské jméno: yatunadmin
 • heslo: y4tun4ever!

Přidání modbusového zařízení do Raspberry PI

1. Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu ve tvaru: http://<ip adresa raspi>:8080/modbusrpi, tedy např. http://10.66.0.163:8080/modbusrpi. Zobrazí se vám nejprve ikona načítání a poté stránka s konfigurací zařízení.

2. Stiskněte tlačítko New device, zadejte parametry modbus zařízení a stiskněte tlačítko Save. Můžete přidat libovolné množství zařízení. 

3. Vyberte vytvořené modbus zařízení v seznamu a stiskněte tlačítko Add action. Pojmenujte akci a stiskněte tlačítko Save.

4. Vyberte modbus zařízení. Vyberte akci. Stiskněte tlačítko New step. Zadejte zápis na modbus adresu. Stiskněte tlačítko Save. Opakujte, dokud nezadáte všechny potřebné kroky pro danou akci. Akce může mít libovolné množství kroků, provádí se v daném pořadí.

Vyvolání modbusové akce z webového prohlížeče

Do adresního řádku napište adresu v tomto formátu:

http://<ip adresa raspi>:8080/modbusrpi/devices/<jméno zařízení>/actions/<jméno akce>/execute

Např. tedy:

http://10.66.0.163:8080/modbusrpi/devices/atrea/actions/vetraniOn/execute


Aktualizace služby na novější verzi

Po zadání IP adresy a 8080 se zobrazí stránka o webserveru. 

Zde naleznete odkaz na dokumentaci, příklad a odkaz na administraci web serveru.


Postup aktualizace služby:

 1. Přejděte na webové stránky převodníku. Příklad: 10.0.0.10:8080.
 2. Přejděte do administrace webu kliknutím na manager-webapp.
 3. V tabulce Applications nalezněte řádek, kde v prvním sloupci je /modbusrpi. Dále stiskněte unload ve stejném řádku jako je /modbusrpi na tlačítko Stop a Undeploy. V obrázku níže vyznačeno oranžově.
 4. Dále v sekci Deploy, nalezněte WAR file to upload vyberte war soubor a nahrajte ho stiskem deploy. V obrázku níže vyznačeno červeně.Vytvoření driveru v Neets device editoru

Integrace Modbusu je níže uveden na Příkladu pro vzduchotechniku od firmy Atrea.

 1. Otevřete Neets device editor.
 2. V Device dopporučuji vyplnit Název, Typ a Výrobce.
 3. Přejděte do LAN a vyplňte port 8080. Typ paketu nechte na TCP.


 4. Nyní přidávejte ovládání přes Add control a pojmenujte tu ovládací funkci. V příkladu na obrázku níže je pojmenována jako Teplota 25°C.

 5. Nyní do pole pro příkaz zadejte HTTP příkaz. V příkladu je zadán příkaz "GET /modbusrpi/devices/atrea/actions/teplota24/execute HTTP/1.1 \r\n Host: 192.168.1..3:8888 \r\n\r\n

  • \r\n znamená v Neets Device Editoru Speciální znaky CR a LF

 6. Pokud potřebujete více příkazu pokračujte od bodu 4.
 7. Po zadání všech příkazů driver uložte.