Řídicí jednotky Fibaro aneb kterou jednotku skutečně potřebuji?

V případě obou jednotek je zapotřebí

 • Připojení na internet
  • Stažení aktualizací, vzdálené ovládání, projití Fibaro asistentem prvního spuštění. 
 • Napájení

Co je vlastně řídicí jednotka

Jedná se o mozek celého systému Z-Wave, podobně jakožto procesor u počítačů tak i řídicí jednotka zpracovává drtivou většinu příkazů, aplikuje scény, jež jste si vytvořil a sleduje časový plán atd.  Bez řídicí jednotky by jednoduše Z-Wave síť nefungovala.

Prvotní zapojení řídicí jednotky

V případě Home Center Lite jednoduše zapojíte přibalený napájecí kabel do zdířky vespod zařízení. Stejně tak ethernetový kabel do zdířky hned vedle napájecí a na druhé straně do routeru.

U Home Center 2 je instalace o malinko složitější – nejprve odmontujete ochranný kryt na levé straně jednotky – tedy té straně kde je otvor v zadní části. Pak protáhněte kabely otvorem a zapojte ethernetový a napájecí kabel do správných zdířek. Následně doporučujeme kryt opětovně zašroubovat na své místo.

Jak se k řídicí jednotce mohu připojit?

Jsou v zásadě 2 možnosti, jak se k řídicí jednotce můžete přihlásit:

 • Napřímo v místní síti. Tedy přes lokální IP Adresu jednotky.
 • V tomto případě musí být zařízení přes nějž se snažíte připojit k řídicí jednotce pod stejným routerem/switchem.
 • Ze stránek www.fibaro.com/cz/podpora si stáhněte Fibaro finder, spusťte jej. Uvidíte jednotky anebo seznam jednotek. V případě vícero jednotek zjistíte správnou podle MAC adresy, jenž je v případě Home Center Lite (HCL) i Home Center 2 (HC2) napsána vespod zařízení.
 • Obrázek 1 – Fibaro Finder seznam jednotek
 • Přes tento seznam se lze k jednotce připojit (otevře se nové okno hlavního prohlížeče). Nebo můžete adresu ve sloupci „IP“ zadat do libovolného prohlížeče.
 • Následně budete vyzváni k zadání jména a hesla pro přihlášení se k řídicí jednotce. V továrním nastavení je jak přihlašovací jméno, tak heslo „admin“.
 • Přihlášení přes Fibaro ID: na této stránce si vytvořte účet – někam zapište si heslo i přihlašovací jméno, budou později zapotřebí.
 • Obrázek 2 náhled do stránky přihlášení na Home Fibaro
 • Zvolte zelené tlačítko „Add HC“ a opište sériové číslo a MAC adresu ze spodní strany zařízení. Po úspěšné registraci jednotky bude tato řídicí jednotka dostupná odkudkoliv, kde je dostupný internet (za předpokladu že ji neodpojíte od sítě, nevypadne proud atp.).
 • Dalším krokem je přihlášení přímo k řídicí jednotce. Po zvolení jednotky ze seznamu budete vyzván abyste zadal přihlašovací jméno a heslo k řídicí jednotce (toto heslo a jméno se neshodují s účtem) v továrním nastavení je jak jméno, tak heslo „admin“.

Teď když už máme základní nutné informace se tedy můžeme rozhodnout která jednotka je pro vás nejvhodnější!

Home Center 2 a Home Center Lite jsou si velmi podobné: například mají stejný maximální počet prvků, rychlosti komunikace a síle vysílaného signálu.

Nicméně HC2 je míněno pro komerční instalace, větší prostory či složitější architekturu sítě do níž budou například přiřazeny další řídicí jednotky. Instalace jako jsou: hotely, sklady, Kancelářské budovy atd.

HCL je míněna pro jednu domácnost. Kde není zapotřebí řešil rozlehlé prostory kam by signál nemusel dosáhnout.

V použití pro domácnost není zas až tak velký rozdíl nicméně je zdě několik omezení plynoucích z výkonnostních parametrů jednotek.

HC2 nabízí oproti HCL:

 • Lua programovací jazyk – ač je ve většině případech dostačující programování blokové, někdy prostě potřebuje problém poněkud komplexnější scénu, může být například pružnější anebo obsahovat vícero různých podmínek.
  • Příkladem je posílání dat do jiných zařízení, kde můžete uchovávat různé údaje o spotřebě elektrické energie, teplotě, úrovně osvětlení a mnohých dalších dat.
 • Virtuální zařízení psané v Lua – podobně jako u scén tak ani u virtuálních zařízení není implementována v HCL Lua. Chcete-li komplexnější řešení pak je Lua jasným řeššením.
  • Příkladem je ovládání kotle s více zón, lepší integrace Philips HUE, ovládání rekuperace,...
 • VOIP komunikace - Fibaro HC2 se chová jako velmi jednoduchý SIP server.

Více než 5 Doplňků (Plugin). Doplňky umožňují například Onkyo AVR, Sonos, Kamery, Netatmo, počasí.

Porovnání parametrů řídicích jednotek:

Parametr
Home center Lite
Home Center 2
Rozměry (délka × šířka × výška)
90 × 90 × 33 mm
225 × 185 × 44 mm
Materiál vnějšího obalu
Plast
Broušený hliník
Hmotnost (gramy)
485
1000
Hardware


Procesor
ARM Cortex A8 720MHz
Intel Atom Dual core 1.6 GHz
Napájení
12 V/4 A ss
12 V/4 A ss
Spotřeba - průměr
13,7 W
2,2 W
Ethernet
Ano
Ano
USB
Ne
2 Porty
Sloty pro rozšíření
2
Ne
Funkce


Magické scény
Ano
Ano
Grafické bloky
Ano
Ano
Programovací jazyk Lua
Ne
Ano
Virtuální zařízení (IP)
Ano
Ano
Virtuální zařízení (Lua)
Ne
Ano
Hlasové příkazy (LiLi)
Ne
Ano
VoIP
Ne
Ano
Hlavní řídicí jednotka (umožňuje přidružení sekundárních jednotek do stejné sítě)
Ne
Ano

Pokud vypadla elektřina přestane mi fungovat i domácí automatizace?

Nemáte-li záložní zdroj pak ano, stejně jako kterákoliv jiný spotřebič tak i řídicí jednotka potřebuje trvalé napájení, aby mohla spolehlivě fungovat. To samé platí i pro trvale napájené prvky.

Po obnovení napájení se mohou různé prvky zapnout například do posledního známého stavu (například se rozsvítí světla nebo zapne větrák atd.).

Právě kvůli možnému výpadku elektřiny se doporučuje používat mechanické otevírání dveří i přes instalaci například Danalock zámku.

Doporučené umístění řídicí jednotky

Ideální umístění je někde ve středu bytu či budovy, tak aby se signál dostal, co nejdále a musel se předávat co nejméně.

Z-Wave je sice bezdrátová technologie ale na rozdíl od Wi-Fi se jedná o takzvanou mesh síť, tedy každé trvale napájené zařízení funguje jako opakovač signálu. Čím více máte prvků tím lepší máte síť.

Kolik kabelů musím připojit k Fibaro prvkům?

V případě relé, stmívačů, žaluziových modulů a jiných prvků jež se instalují pod vypínače nebo do instalačních krabic je nutné tyto propojit minimálně s napájením a zařízením jež se má ovládat, je možné připojit i tlačítko/tlačítka. Tedy v případě dvou reléového spínače zapojeného na vypínač se 4 stavy a 1 světlo je to 6 drátů.

U bateriových prvků se jedná o bezdrátová zapojení tedy 0.