Zapojení

Nest samo-učící termostat je kompatibilní téměř se všemy topícími systémy například:

 • kombinované a kondenzační boilery
 • systémové a pouze ohřevné boilery
 • Kapalné podpodlahové systémy
 • vzdušné a podlahové tepelné pumpy (pouze topení)
 • Zónové systémy (Jeden Nest termostat na zónu)
 • Přepínané živé systémy
 • Nízkonapěťové systémy se suchým kontaktem

Obsah balení:


Termostat Nest by měl být instalován v místě kde:

 • Lze komunikovat s Heat Linkem (maximálně 30 metrů vzdálenost mezi oběma zařízeními), materiály a rozložení domácnosti má na signál vliv!
 • v pokoji jenž je hojně užíván aby byl schopen měři teploty přesně a aby jej bylo snadné ovládat.
 • na vnitřní stěne domu
 • mimo místa kde táhne anobo by mohl vzniknout průvan
 • 1.2-1.5m od podlahy
 • NEMĚL by se instalovat za zdivo, knihovny, dveře a podobné překážky
 • v zónovém systému by měl být poblíž radiátoru jenž ovládá (tak aby bylo jasné který termostat ovládá který radiátor)


Vyberte si instalační metodu:

a) nová instalace

b) instalace místo stávajícího termostatu


V prípadě instalace na nové místo:

 1. instalujte heat link jako první
 2. Odeberte nebo nastavte programovatelné zařízení ovládající teplou vodu a topení
 3. připevněte thermostat NEST ke zdi
 4. připojte thermostat do napájení


1:Instalace heat linku

odpojte hlavní přívod elektřiny (například pojistky), jedná se o instalaci do vysokého napětí.


Najděte si obvod na spínání tepla.

Tento obvod může vést přímo z termostatu do boileru a nebo může vést přes spojovací krabici.

Pokud máte boiler bez spojovací krabice, tak zapojte Heat Link přímo na ovládací obvody boileru.

je možné že budete muset ozkoušet každý kabel samostatně aby jste pochopili jeho funci.


Aby jste se vyhnuli vyhození pojistek tak se při instalaci ujistěte že jste do Het Linku zapojili správné kabely.


Zvolte místo instalace Heat Linku, protože Heat Link a Termostat navzájem komunikují bezdrátově tak je nutné je umístit tak aby velké kovové předměty (například boiler, nebo nádr na horkou vodu) nebyli v cestě signálu, mohli by zablokovat signál. A zároveň je umístit do 30 metrů od sebe.

Zapojte fázi a nulák do Heat Linku na odpovídající konektory, tedy konektory jenž vedou z bioleru. také je můžete zapojit přes spojovací krabici.


Připojte společný a kabel pro spínání topení z boileru anebo spojovací krabice do příslušné svorky na Heat Linku: 2 pro společný a 3 pro spínání tepla. těmito kabely se bude celý systém topení ovládat.
V případě že je v domě více topných zón tak je nutné nainstalovat Nest termostat a Heat Link pro kařdou z nich.Použijte přiložené šrouby k připevnění Heat Linku ke zdi v blízkosti boileru a nebo propojné krabice, ujistěte se že necháte minimálně 30 centimetrů odstup na všech stranách. Nezapomeňte vrátit na Heat Link vnější obalový plast.
Pokud máte nainstalované programovatelné zařízení ovládající teplou vodu a topení pak jej nastavte na "vždy zapnuto". Pokut toto zařízení ovládá pouze topení pak jej odeberte: Heat Link převezme tuto funkci za něj.

nakonec opětovně supsťte napájení.


tip: nalepte na programovatelné zařízení ovládající teplou vodu a topení samolepku jenž upozorní uživatele domu aby tot zařízení nepoužívali.2:Nová Instalace thermostatu

Instalujte jej na zeď za použití přiložených kilpes, napájecího kabelu a zástrčky. v případě že si zakoupíte stojan tak instrukce k instalaci naleznete v návodu přiloženém ke stojanu.

Ještě než začnete připevňovat termostat tak se ujistěte že vámi vybrané umístění není stíněno od Heat Linku a že je v dosahu signálu.


Ujistěte se že je základna přimontována přímo nad zásuvkou - lze použít jak základnu samotnou tak vložkou kterou můžete schovat značky a případné nechtěné díry. Základna thermostatu a podložka do sebe pasují a měly by se montovat na zeď společně.


3: Instalace thermostatu na místo po předchozím thermostatu

Odmontujte stávající thermostat a připevněte základnu Nets thermostatu buďto s a nebo bez podložky (ta skryje různé nedostaty na zdi) podložka se ale musí instalovat zároveň se základnou thermostatu.

Připevněte kabely po předchozím thermostatu na přípojky T1 a T2 na Nestu, který kabel zapojíte kam je v tomto případě jedno.

připevněte display tak že jej jemně přitlačíte k základně, dokud se neozve kliknutí. Následně zapněte elektřinu a spusťte proces nastavení.

vytvořte si účet nest!

Ještě než budete moci ovládat svůj nový termostat z telefonu tak si musíte vytvořit účet na nest.com/eu/account  lze se registrovat z telefonu, notebooku či počítače. popřípadě stačí si stáhnout aplikaci. Jakmile je nest připojen k Wi-Fi tak si jej aplikace automaticky přidá k účtu.

máte-li jakékoliv dotazy ohledně propojování termostatu s aplikací neváhejte se podívat na nest.com/eu/pairing


NASTAVENÍ


 Po prvotní instalaci nebo navrácení do továrního nastavení se vás jednotka Nest bude ptát na řadu dotazů ohledně vašeho domu a systémů topení  chlazení. Tento dokument s vámi projde krok za krokem každé nastavení.


Při prvním spuštění Nest Učenlivého Thermostatu se spustí nastavení. toto Nastavení vám umožní připojení thermostatu k Wi-Fi síti, přizpůsobení vám a vašemu domovu. Pokd by jste si přál připojit zařízení k internetu tak si připravte heslo pro přístup k Wi-Fi. Také budete muset vědět základní údaje ohledně domácího topení a chlazení.


Nastavení by nemělo zabrat déle než 15 minut.


Krok prvý: jazyk

V prvním kroku si vyberete jazyk jenž vám vyhovuje. Nest thermostat a Nest aplikace umožňují výber z : Angličtiny, Španělštiny, Francouzštiny, a Holandštiny.


Krok druhý: Připojení k internetu

Pro svou funkci nevyžaduje thermostat Nest připojení k internetu nicméně připojením k síti lze ovládat thermostat odkudkoliv. Wi-Fi spojení zároveň umožňuje thermostatu přístup k místním zprávám o počasí, jenž hrají významnou roli při používání tepelných pump a dvoj palivového systému. Z internetu se také stahují akutalizace software.


 Pakli-že se rozhodnete pro připojení k síti, tak se zobrazí seznam dostupných Wi-Fi sítí.Otáčením vnějšího prstence můžete procházet různá připojení. Až narazíte na své domácí tak tuto možnost zvolte jemným zatlačením na Nest. Pokud svou sít nevidíte ihned tak počkejte 30 vteřin - Nest bude dále hledat místní Wi-Fi sítě. Pokud se ani po této době nezobrazí vaše síť tak je s ní pravděpodobně něco špatně.


 Po zvolení sítě se objeví se obrazovka volby hesla, tedy pokud je vaše síť heslem zabezpečena. Heslo zadáte opět rotačním prstencem: otečte prstenec na požadované písmeno a jemně zmáčkněte Nest pro zvolení. Pokud potřebujete velká písmena tak nejdříve přejeďte na shift(přepíná mezi velkými a malými písmeny, čísly a dalšímy symboly) a pak na písmeno jenž potřebujete.

V případě přepísání se, lze znak smazat symbolem backspace (pětiúhelník jehož vnitřek je proškrtnutý) a to tak že od posledního napsaného znaku.

Pokud jste omylem zvolili špatnou síť tak návrat do volby sítí uskutečníte šipkou směřující dolů a doleva.

Volbu hesla potvrdíde fajfkou.

Po potvrzení hesla se Nest thermostat zabezpečeně připojí k serverům nest.com a stáhne si nejnovější updaty.


Krok třetí: Přitápění a Chlazení

Nest thermostat si je vědom toho které kabely jsou připojeny a zeptá se na pár dotazů aby mohl poskytnout další možnosti pro topení a chlazení vašeho domova. Kabely jenž Nest použije pro tuto identifikaci by měly být ty samé jenž jste instalovali.


Důležitá poznámka: Nest se vás zeptá zda-li jste profesionální instalatér certifikovan na nest. Pkali-že vyberete volbu PRO tak se zobrazí pokročilá nastavení, umožňující profesionálům nastavení komplexních systémů jako například dvojpalivový systém, zvlhčovače a odvlhčovače. Pokud vlastníte některý z uvedených systémů tak by jste si měli zajistit profesionální pomoc od certifikovaného instalatéra systému Nest. Nesprávná nastavení mohou způsobit nečekanou aktivitu či dokonce poškození zařízení systémů topení, chlazení a větrání.co vůbec tohle "PRO" nastavení znamená?

  Pokud zjistí thermostat Nest jakékoliv problémy s drátováním pak se zobrazí zde. Chyby se například zobrazí pokud nebyl drát vložen správně, pokud drát chybí úplně a nebo pokud drát nikam zapojen není.


 Všechny nahlášené problémy musíte vyřešit aby mohl Nest ovládat vaše tepelné a ochlazovací systémy.


Co mám dělat pokud se mi zobrazí chybové hlášení ohledně kabeláže?

  Jakmile potvrdí váš thermostat Nest vaše zapojení, začne se ptát takovým způsobem jenž mu umožní pochopit váš systém hlazení a topení.


 V případě konvenčních topících a chladících systémů se vás bude ptát na sérii otázek, například: jaký druh paliva používáte a jak je teplo rozvedeno. Dotazy jenž vám budou kladeny se odvjí od připojených drátů.


 Dotaz na druh paliva se týká toho jakým médiem teplo vytváříte. Nest termostat využije tuto informaci k určení kdy a na jak dlouho by měl topení ve vašem domě zapnout. Musíte si vybrat jednu z následujících možností:

 • Plyn
 • Elektřina
 • Benzín
 • Propan (LP)
 • Geothermální
 • Nevím

 Výběřem položky "nevím" způsobíte že thermostast automaticky spustí odvětrávání jakmile se spustí topení. tuto položku lze kdykoliv změnit v NASTAVENÍCH > ZAŘÍZENÍ


 Také můžete být dotázán na to jestli máte tepelné sálání, podlahové topení či radiátor.

Tepelné sálání je systém kde teplo sálá z ventilů a průdušek,

Podlahové topení je nainstalováno pod podlahou,

Radiátory jsou topná tělesa podobná těm jenž jsou pod podlahou, ale instalována v bytě (například u okna či pod vnitřním parapetem)


 Pakli-že je vaším tepelným a chladícím systémem tepelná pumpa s přídavným zdrojem tepla tak budete tázáni jestli je váš systém dvoj palivový či jedno palivový.


Jak je tedy rozliším?

 Pokud máte pec a tepelnou pumpu ale pouze jediný termostat tak máte pravděpodobně dvojpalivový systém.

V případě více termostatů to stále může být dvojpalivový a je nutné se podívat na dráty v termostatech. Je Li zapojen O, B nebo O/B a vede-li drát z W1 tak máte pravděpodobně dvojpalivový systém.


taktéž můžete být tázání na směr kterým vede O/B kabel. Pokud si nejste jisti pak bude Nest předpokládat že je orientace na O.


Krok Čtvrtý: vaše geografické umístění

 Po dokončení nastavení teplotních systémů se vás systém dotáže na pár dotazů ohledně vašeho geografického umístění. Většina z těchto dotazů zefektivní funkci thermostatu. Kdykoliv se vás termostat zeptá na otázku na níž neznáte odpověď tak zvolte "nevím" a odpověď můžete doplnit později.

Nest termostat se vás zeptá na následující dotazy ohledně vašeho umístění:

 • Stát
 • Poštovní směovací číslo
 • Datum a časová zóna (tento dotaz bude vyplněn automaticky pokud se připojíte k internetu)
 • Popis místa (jedna rodina, více rodin, byt, dům nebo kancelář)
 • počet termostatů v budově
 • rok kdy byla budova postavena

Také si můžete termostat pojmenovat: uďto ze seznamu jmen přednastavených anebo pomocí "klávesnice"


krok pátý: teplota

  Nakonec se vás bude Netamo ptát na vaše teplotní preference:

 • měl by termostat zahájit topení nebo chlazení?
 • jaká je nejnižší dovolená teplota ve vaší nepřítomnosti. Tato Teplota se bude udržovat ve vaší nepřítomnosti. Doporučená teplota je 14°-18°C
 • Jaká je nejvyšší dovolená teplota ve vaší nepřítomnosti. Tato Teplota se bude udržovat ve vaší nepřítomnosti. doporučená teplota je 27°-30°C

A je hotovo!

Po zodpovězení všech dotazů se zobrazí teplotní obrazovka. Pro změnu teploty stačí otočit vnějším prstencem (doprava pro zýšení a doleva pro snížení). termostat začne topit či chladit dle poskytnutých preferencí.